Školní kolo soutěže Bible a my

Školní kolo soutěže Bible a my
Ve druhé polovině měsíce října se žáci ze 4.-9. ročníku zúčastnili školního kola soutěže Bible a my. Tato soutěž má na naší škole již několikaletou tradici a za všechny absolvované ročníky i krásná umístění. A to nejen na okresní úrovni, ale i na té celostátní. I když soutěž nese označení dějepisná, vždy se jí věnujeme v nepovinném předmětu Náboženství. Jejím úkolem je dětem přiblížit známé či méně známé události, osobnosti a příběhy obsažené v Písmu. Tuto skutečnost pro letošní školní rok rozhodně splnila III. kategorie. S tématem proroci Elijáš a Elíša se naši osmáci a deváťáci museli doslova poprat. Ne všechna témata a okruhy otázek jsou totiž v hodinách Náboženstvi zmiňována.
 
Ve všech třech kategoriích si se zadáním děti přesto poradily a postupujícími do okresního kola se stávají: