Školní kolo biologické olympiády

Školní kolo biologické olympiády

Dne 9. 2. 2019 se 15 žáků 7. ročníku a jeden žák z 6. ročníku zúčastnili školního kola biologické olympiády. Letošní téma olympiády má téma „Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř a něco ven“

 

Nejlepšími řešiteli školního kola se stali tito žáci:

1. Holbová Veronika, VII. B

2. Mládek Adam, VI. A          

3. Čundrlová Monika, VII. B  

   

Veronika a Adam postupují do okresního kola, které se bude konat 10. 4. 2019 ve Zlíně.  Jejich příprava do soutěže není jednoduchá - musí samostatně vypracovat vstupní úkol (své vlastní pozorování), nastudovat přípravný odborný text, procvičit si poznávání živých organismů a zopakovat si mikroskopování. Přejeme jim, aby je soutěž bavila a podařilo se jim ve Zlíně zužitkovat všechny své znalosti o přírodě.

 

Mgr. Dagmar Martinková