Soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

Soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

Dne 29. 1. 2019 se konalo 3. kolo = regionální finále celorepublikové chemické soutěže s názvem „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí.

Zúčastnili se ho dva žáci 9. ročníku: Matěj Polický a Martin Holba.

Z celkového počtu 26 žáků se umístili takto: Matěj obsadil 18.-é místo

a Martin 24.-é místo. Praktická část skládající se ze zjišťování hmotnosti a hustoty roztoku chloridu sodného, výpočtů a závěrečného zakreslení grafu už byla náročnější než teoretické úkoly v předchozích kolech. Oba hoši obdrželi věcnou cenu.

Děkujeme žákům za příkladnou reprezentaci naší školy.