SOUTĚŽ VODA V KRAJINĚ

SOUTĚŽ VODA V KRAJINĚ

 

Dne 26. 4. 2019 pořádalo Envicentrum Pro krajinu ve Vysokém Poli první ročník soutěže pro žáky 7. tříd nazvanou ,,Voda v krajině". Naši školu reprezentovalo jedno tříčlenné družstvo v tomto složení: Monika Čundrlová, Tereza Nováková a Lukáš Matúšů. Žáci během dvou hodin museli projít značenou trasu a splnit všech 8 úkolů o vodě, které na trase potkali. Úkoly byly různého typu - doplňovačky, poznávání rostlin a živočichů, práce s přírodninami, vlastní bádání a vědomostní úkoly. Po příchodu posledního družstva pořadatelé hodnotili výsledky a soutěžící si mezitím prohlédli celý areál Envicentra a k obědu si u táboráku opekli špekáčky. V konkurenci 8 družstev obsadili naší žáci 4. místo a získali tím tak nepopulární bramborovou medaili. Nutno ale dodat, že třetí místo nám uniklo pouze o půl bodu. S 28,5 body nás předběhlo družstvo z Vizovic.

Děkuji Monice, Terce a Lukášovi za vzornou reprezentaci školy a věřím, že si v přírodě na Envicentru užili pěkný jarní den.

Mgr. Dagmar Martinková