Testování žáků naší školy- aktualizace

Testování žáků naší školy- aktualizace

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů, mezi které patří i okres Zlín, proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid – 19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Na základě tohoto rozhodnutí proběhne v uvedené dny testování žáků naší školy.

Rodiče, kteří chtějí testovat své děti vlastními testy, které jsou na seznamu schválených testů, provedou testování ráno ve školní jídelně za přítomnosti pedagoga. Ostatní se mohou testovat vlastními testy sami společně ve třídě.

Testovat se nemusí ti žáci, kteří jsou očkováni a od druhé dávky uplynulo 14 dnů nebo ti, kteří onemocnění Covid prodělali a jsou ve 180- ti denní ochranné lhůtě, žáci toto musí doložit třídnímu učiteli. Povinnost testování se nevztahuje ani na ty žáky, kteří předloží platný negativní test, provedený ve zdravotnickém zařízení (PCR test platný 72 hodin od provedení, ATG test 24 hodin od provedení). Totéž platí pro zaměstnance školy. Nadále platí, že pokud dítě nebo žák nebude  přítomen na  testování  na začátku  vyučování nebo v testovaný den, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování, je žák povinen mít nasazenu ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tedy i ve třídě.

Pokud dojde k odmítnutí testování i nošení roušky či respirátoru, nemůže se žák účastnit prezenční výuky, škola pak není povinna vzdělávat žáka distančně.

Mgr. Milan Mužík, ředitel škol