Úprava stravného pro školní rok 2019-2020 a informace z kuchyně

Úprava stravného pro školní rok 2019-2020 a informace z kuchyně

Žáci 1. ročníku, kteří mají zájem se stravovat od 2.září si mohou zakoupit čipy ve čtvrtek 29.8. a pátek 30.8. v době od 9-11 hodin v kanceláři školní jídelny, nebo od 2. září kdykoliv. Cena čipu je 120 .- Kč, čip se platí hotově. 

 

Ceny stravného od 1.9.2019

I. Kategorie  7-10 let 25,- Kč 

II.Kategorie  11 -14 let  27,- Kč 

III. Kategorie od 15 let 28.- Kč 

Zařazení do kategorií: Žák je je zařazen do kategorie vždy od počátku školního roku ve kterém dosáhne stanovenou kategorii.

Cizí strávníci : 66.- Kč

 Nárok na státem dotované jídlo mají pouze ty děti, které jsou ten den ve škole. Pokud je dítě nemocné, má nárok na oběd první den nepřítomnosti za cenu běžnou podle kategorie , další den je navýšena o režii, která je 36.- Kč.