Valašská sportovní liga - plavání žáků 1.stupně

Valašská sportovní liga - plavání žáků 1.stupně

Valašská sportovní liga pokračovala soutěží v plavání žáků 1.stupně.

Soutěž proběhla ve čtvrtek 21.11.2019 , využit byl bazén ZŠ Brumov-Bylnice.

 

Naši školu reprezentovali : Jakub Holba,4.B Eliška Holbová,4.A

Šimon Holba,4.B Tereza Kolínková,4.A

Šimon Novák,4.B Rozálie Nováková,4.A

Jan Šánek,4.B Julie Fojtíková,4.B

 

Soutěžilo se v disciplíně kraul a znak, délka plavaného úseku činila 16,66 m.

Každou školu v těchto disciplínách reprezentovali vždy 2 hoši a 2 dívky.Utkaly se

i štafety jednotlivých škol ve volném způsobu.( 6 žáků – hoši i dívky )

Naše škola nevyužila možnost nasazení žáků 5. ročníku,což se projevilo na celkovém umístění v soutěži.Žáci podali hodnotné výkony,které však stačily

pouze na 8. místo.

 

Děkuji žákům,kteří reprezentovali naši školu za předvedenou snahu

a bojovnost.

 

Mgr.Vladimír Papež