Volby členů školské rady

Volby členů školské rady

Novela školského zákona 472/2011 Sb., upravuje nově fungování školské rady. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté, proto v tomto roce musí proběhnout nové volby členů školské rady.

Z Vašich řad bude nutné zvolit opět dva zástupce, kteří budou ve školské radě od r. 2021 do roku 2023. Prosím proto, aby ti z Vás, kteří by byli ochotni ve školské radě pracovat, poznamenali toto do návratky, která Vám bude doručena prostřednictvím Vašich dětí v nejbližších dnech. Návratku odevzdejte taktéž prostřednictvím dětí třídním učitelům, nejpozději do pondělí 8. 11. 2021.  Poté budou jména kandidátů zveřejněna na webových stránkách školy. Volba člena do školské rady pak proběhne v den rodičovských schůzek v ZŠ. Pokud by se schůzky neuskutečnily, volba by proběhla v aplikaci Škola Online.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy