Výsledky přijímacího řízení do MŠ

Výsledky přijímacího řízení do MŠ

 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, škola oznamuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v mateřské škole (v případě naší školy ve vývěstce u vchodu ) a na webových stránkách školy.

Seznam je  zveřejněn oběma způsoby, a to ode dneška 18. 5. do 1.6.2018. Tím bude splněna zákonná lhůta 15 dnů. V seznamu jsou děti uvedeny pod přiděleným registračním číslem přihlášky.

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Můžete ale požádat o jeho vydání v kanceláři školy ve dnech 24. 5. a 25. 5.2018 od 7:00 hodin do 14:30 hodin. Připomínáme, že při přijetí dětí se postupovalo podle Kritérií přijetí do mateřské školy, která jsou vyvěšena na internetových stránkách školy v sekci Mateřská škola.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy 

Pořadové číslo

Registrační číslo

Výsledek zápisu

1.

ZMS2018/01

přijat

2.

ZMS2018/03

přijat

3.

ZMS2018/04

nepřijat

4.

ZMS2018/05

nepřijat

5.

ZMS2018/06

nepřijat

6.

ZMS2018/07

přijat

7.

ZMS2018/08

přijat

8.

ZMS2018/09

nepřijat

9.

ZMS2018/10

přijat

10.

ZMS2018/11

přijat

11.

ZMS2018/12

přijat

12.

ZMS2018/13

přijat

13.

ZMS2018/14

přijat

14.

ZMS2018/15

přijat

15.

ZMS2018/16

nepřijat

16.

ZMS2018/17

nepřijat

17.

ZMS2018/18

nepřijat

18.

ZMS2018/19

přijat

19.

ZMS2018/20

přijat

Upozornění pro zákonné zástupce přijatých dětí.

Do konce měsíce června 2018 si vyzvedněte v kanceláři základní školy u zástupkyně ředitele školy , Mgr. Ludmily Souralové, „Evidenční list dítěte“. Ten je nutno  vyplněný a potvrzený od lékaře odevzdat při nástupu dítěte do mateřské školy.
 

V Nedašově 17. 5. 2018                                                             Mgr.Milan Mužík, ředitel školy