Výsledky zápisu do mateřské školy

Výsledky zápisu do mateřské školy

Vážení rodiče,

podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, škola oznamuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v mateřské škole (v případě naší školy ve vývěsce u vchodu do mateřské školy) a na webových stránkách školy.

Seznam je zveřejněn oběma způsoby, a to ode dneška 28. 5. 2021 do 11.6. 2021. Tím bude splněna zákonná lhůta 15 dnů. V seznamu jsou děti uvedeny pod přiděleným registračním číslem přihlášky.

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Připomínáme, že při přijetí dětí se postupovalo podle Kritérií přijetí do mateřské školy, která jsou vyvěšena na internetových stránkách školy v sekci Mateřská škola a na nástěnce v mateřské škole.                                                      

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

Poř.číslo

Registrační číslo

Výsledek zápisu

1

MS2021/01

přijat/a

2

MS2021/02

přijat/a

3

MS2021/03

přijat/a

4

MS2021/04

přijat/a

5

MS2021/05

přijat/a

6

MS2021/06

přijat/a

7

MS2021/07

přijat/a

8

MS2021/08

přijat/a

9

MS2021/09

přijat/a

10

MS2021/10

přijat/a

11

MS2021/11

přerušeno

12

MS2021/12

přijat/a

13

MS2021/13

přijat/a

14

MS2021/14

přijat/a

15

MS2021/15

přijat/a

16

MS2021/16

nepřijat/a

 

Upozornění pro zákonné zástupce přijatých dětí

Od 7. června do 30. června 2021 si vyzvedněte ve schránce u vchodu do základní školy „Evidenční list dítěte“. Ten je nutno vyplněný a potvrzený od lékaře odevzdat při nástupu dítěte do mateřské školy. Potvrzení od lékaře nesmí být starší než týden před nástupem dítěte do mateřské školy.