Vyučtování plesu a stav pokladny Klubu rodičů

Vyučtování plesu  a stav pokladny Klubu rodičů
Vyúčtování plesu: 16.3.2019  
     
Přijmy z plesu 136 045 Kč  
Výdaje na ples 61 121 Kč  
     
Zisk 74 924 Kč  
     
     
Zůstatek k 1.9.2018 27 262 Kč  
Příspěvek na dítě 25 700 Kč  
Výdaje celkem 16 600 Kč  
Ples 74 924 Kč  
Stav účtu k 16.3.2019 111 286 Kč  
     

 

  V pokladně 111286 ,-- ke dni: 16.3.2019  
Výdaje:        
         
Škola 5000      
Lyžák 5000      
Výlety  25700 257 x 100,--    
Pomůcky 46200 231 x 200,--    
Trička … 5000      
Třída 14000      
Dětský den 2570 257 x 10,--    
         
Celkem 103470      
         
Výdaje odsouhlaseny na schůzi klubu dne 16.3.2019