Výuka od pondělí 30. listopadu

Výuka od pondělí 30. listopadu

Organizace výuky na ZŠ a MŠ Nedašov od 30. 11. 2020

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Příchod žáků ke školní budově probíhá v čase 7:20 až 7:30 hod. Po desinfekci rukou ve vstupním atriu žáci odchází do šaten a poté ihned do tříd.

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Roušku (doporučuje se dvě na den) si mohou sundat při jídle (svačina, oběd). Ve třídách bude probíhat pravidelné větrání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Vyučuje se podle platného rozvrhu jako od 2. září 2020

Výuka od 30.11.2020

-  prezenční,   všichni 1. - 5. ročník, 9. ročník

30. 11. - 4. 12.2020

-  prezenčně 6.A, 8.A + 8.B

-  distančně 7.A +7.B

 7. 12. - 11. 12.2020

- prezenčně 7.A +7.B

- distančně 6.A, 8.A + 8.B

14.12. – 16.12.2020

-  prezenčně 6.A, 8.A + 8.B

-  distančně 7.A +7.B

17.12. – 18.12.2020

- prezenčně 7.A +7.B

- distančně 6.A, 8.A + 8.B

21.12. – 22.12.2020

Distanční výuka pro 1. – 9. ročník

V tělesné výchově je zakázána sportovní činnost.

V hudební výchově je zákaz zpěvu. Školní družina bude fungovat. Ranní družina bude od 6:45 do 7:20 hodin pro žáky 1.stupně. Odpolední družina je do 15:00 hodin. Ve školní jídelně budou automaticky přihlášeni žáci, kteří se vracejí do školy nebo rotují a budou mít výuku ve škole. 

Mgr. Milan Mužík ředitel školy