Výuka od středy 18.11.2020

Výuka od středy 18.11.2020
Od středy 18.11.2020 je umožněn žákům  1. a 2. ročníku návrat do školy na prezenční výuku.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách,  tak jak jsou jednotlivé třídy.  Příchod žáků ke školní budově se organizujte v čase 7:20 až 7:30.  Po desinfekci rukou ve vstupním atriu žáci odchází do šaten a poté ihned do tříd. 

Žáci a zaměstnanci školy  mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Roušku si mohou sundat při jídle (svačina, oběd).  Je nutné mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček, pro případ její výměny. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy a  časté větrání učeben.  Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny denně, bez tělocviku a hudební výchovy a logopedie. Náboženství se bude vyučovat . Rozvrh hodin vám sdělí třídní učitelka. 

Školní družina bude v provozu ve 4 skupinách,  tak jak jsou jednotlivé třídy, aby byla dodržena homogenita jednotlivých skupin.

Provoz školní jídelny:   Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat zatím pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti v době od 11:00 do 12.30 hodin. Je nutné dodržet rozestupy mezi stoly, maximální počet osob u stolu a další hygienická nařízení.  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Stravu mají všichni žáci 1. a 2 třídy přihlášenou, pokud nepůjdou je nutné ji odhlástit  nejpozději v úterý do 20 hodin.

Těšíme se na Vás , Milan Mužík, ředitel školy