Začátek školního roku

Začátek školního roku

V úterý 1. září zahájíme nový školní rok 2020/2021. V aktuálním období došlo ve školách k několika změnám:

-  nevyžaduje se prohlášení o bezinfekčnosti

- nejsou stanovena plošná omezení počtu dětí ve třídách

- ve školách nejsou povinné roušky, přesto doporučujeme, aby každý žák měl u sebe        v sáčku alespoň 1 roušku, kterou použije pro ochranu svého zdraví či k ochraně zdraví svého okolí,  bude-li to vyžadovat situace

- nejsou stanovena plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před školou.

- při vstupu do školy budou všem dezinfikovány ruce

- upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že žáci ani osoby s příznaky infekčního a respiračního onemocnění nemohou do školy vstoupit

 

- v každé třídě, v jídelně a na toaletách bude dávkovač s dezinfekčním mýdlem a desinfekcí - v jídelně budou všichni dostávat příbor, polévku, salát, pití i hlavní jídlo přímo na podnos

- alergici a chronicky nemocní žáci musí potvrzením od lékaře prokázat, že netrpí infekční nemocí.

- rodiče a další cizí osoby navštěvují školu jen v nezbytném případě

Prvňáčci zahájí školní rok ve svých třídách v 7.35. Dítě doprovodí pouze jeden z rodičů, kterému doporučujeme vstup do školy v roušce.

Zahájení školního roku pro žáky ostatních ročníků proběhne ve třídách v 7.35.

Předpokládaný konec prvního školního dne je plánován na 8.20. Na tento den nebude žákům zajištěna strava. Žáci, kteří půjdou 1.září do školní družiny, si přinesou svačinu nebo stravu na celý den.

Obědy pro žáky budou zajištěny od středy 2.9.2020

Novela školského zákona zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky, jako součásti povinné základní školní docházky.
Těšíme se, že konečně po půl roce uvidíme všechny děti a náročný začátek nového školního roku všichni společně zvládneme.

Přeji pěkný zbytek prázdnin 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy