Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvních tříd proběhne  ve čtvrtek 25. dubna 2019 od  12 - 16 hodin v ZŠ Nedašov -pavilon B 1 patro.

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Dítě by se mělo zápisu aktivně zúčastnit. Stejně tak je vyžadována účast alespoň jednoho rodiče- zákonného zástupce dítěte, jedině ten totiž může požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce. Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy, naleznete níže v Desateru pro rodiče. ZDE

Doklady k zápisu:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce nebo pas u cizích státních příslušníků, povolení k pobytu u cizinců mimo EU
  • Zastupuje - li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí)
  • Doporučení k odkladu školní docházky z PPP nebo SPC a lékaře nebo klinického psychologa (týká se pouze dětí, které budou žádat o odklad)

Ve školním roce 2019/2020 je možno přijmout až 60 žáků.  Dle informací ze spádové oblasti Nedašov, Nedašova Lhota a Návojná přijde letos k zápisu cca 40 je tedy předpoklad otevření dvou tříd.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí bude zveřejněno, nejpozději do 14ti dnů, od zápisu na webu školy www.zsnedasov.cz a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod číslem jednacím, které bude dítěti přiděleno u zápisu. Do tříd se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Spádové obvody jsou Nedašov, Návojná, Nedašova Lhota.

Odklad povinné školní docházky

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu, ale dítě s odkladem se zápisu zúčastnit nemusí. V době zápisu se vyplní žádost o odklad školní docházky, zároveň zákonný zástupce doloží posouzení od školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky. Bez doporučení od výše uvedených odborníků nelze žádost o odklad přijmout. V případě udělení odkladu školní docházky informuje škola zákonné zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 9. 2017.

Doporučujeme využít služeb poraden  / např. PPP Slavičín, Vsetín, Uherský Brod nebo Zlín /. Vzhledem k delším objednacím dobám si termín vyšetření zajistěte s dostatečným předstihem před zápisem.

Těšíme se na Vás.

Dokumenty ke stažení: 

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad školní docházky

Dotazník pro rodiče

 

 

Nedašov 1.2.2019                                                       Mgr. Milan Mužík, ředitel školy