Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

                                  

                                   

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

 

Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace oznamuje všem rodičům, kteří mají zájem umístnit své děti do mateřské školy, že
                                                                                ZÁPIS DĚTÍ

do  MATEŘSKÉ ŠKOLY  na školní rok 2022/2023 se uskuteční dne 12. května 2022  od 10:00 do 14:00 hodin v poradenské místnosti v budově základní školy.
                                                                               
K zápisu si přineste - průkaz totožnosti
                                   - rodný list dítěte
                                   - potvrzení o očkování dítěte

                                   - žádost o přijetí dítěte

                                       Způsob podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:  osobně,   poštou,     

                                      datovou schránkou,  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,

                                    ( Materiály jsou ke stažení na webových stránkách školy, popřípadě si je můžete

                                      vyzvednout přímo v mateřské škole).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.                                      

Dne 9. 5. 2022 proběhne v budově mateřské školy  HRACÍ ODPOLEDNE pro děti, které chtějí navštěvovat mateřskou školu v příštím školním roce. V době od 16:00 do 17:00 hod. se na ně budou těšit paní učitelky.