Nástup žáků II. stupně do školy a změna v testování žáků

Nástup žáků II. stupně do školy a změna v testování žáků
Podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

k povinnému testování žáků ve školách se bude provádět preventivní antigenní testování žáků 1. stupně od 3. května 2021 POUZE JEDENKRÁT TÝDNĚ (pondělí, případně první den osobní přítomnosti žáka ve škole).
Pokud bude umožněna rotační výuka žáků 2. stupně od 10. května 2021 (jako je tomu již v některých jiných krajích ČR), bude se provádět preventivní antigenní testování DVAKRÁT TÝDNĚ (pondělí a čtvrtek, případně první den osobní přítomnosti žáka ve škole). Roušky jsou i nadále povinné po celé budově školy. 

Od pondělí 10.5. 2021 by nastoupili žáci 6.A, 8.A a 8.B. Dále na rotační prezenční výuce budou opět od pondělí  10. května 1. a 2. třídy. 

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy