Zvýšení cen stravného od 1.4.2022

Zvýšení cen stravného od 1.4.2022

Z důvodu zvýšených nákladů na přípravu jídla ve školní kuchyni,  náklady na potraviny a energie, jsme museli zvednout cenu obědů  od 1.4.2022 takto:

 Žáci ZŠ:    

Pro kategorie        7  -  10  let   27,- Kč

                            11 -  14  let    30,- Kč

                            od   15 let     31,- Kč

                           cizí strávníci     90,- Kč

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., příloha č. 2 budou žáci zařazeni do kategorie podle věku, který dosáhnou v daném školním roce ( školní rok trvá vždy od 1.9. do 31.8.) .

STRAVNÉ PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.4.2022

Strávníci do 6 let

přesnídávka : 11,- Kč

oběd : 20,- Kč

odpolední svačina: 9,- Kč

celodenní strava: 40,- Kč

 

Strávníci 7 letí / děti MŠ v odkladu školní docházky

přesnídávka: 11,-

oběd : 27,- Kč

odpolední svačina : 9,- Kč

________________________________________________________________

celodenní strava: 47,- Kč

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb.,

Příloha č.2 budou žáci zařazeni do kategorie podle věku, který dosáhnou v daném školním roce (školní rok trvá vždy od 1.9. do 31.8.).

 

V Nedašově 21.3.2022