Zvýšení finančního normativu na nákup potravin ve školní jídelně od 1.9. 2018

Zvýšení finančního normativu na nákup potravin  ve školní jídelně od 1.9. 2018

 

Vážení rodiče,

oznamujeme strávníkům školní jídelny, že od 1.9.2018 se zvyšuje cena obědu pro žáky ZŠ Nedašov

 

Základní škola

 

Pro kategorie        7  -  10  let   23,- Kč

 

                            11 -  14  let    25,- Kč

 

                            od   15 let     26,- Kč

 

                           cizí strávníci     62,- Kč

 

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb., příloha č. 2 budou žáci zařazeni do kategorie podle věku, který dosáhnou v daném školním roce ( školní rok trvá vždy od 1.9. do 31.8.) .

 

Marie Řeháková, vedoucí školní jídelny