Aktuality

Mikulášská nadílka v MŠ

Mikulášská nadílka v MŠ
Na naší mateřské škole proběhla 5.12.2008. Svatý Mikuláš společně s andělem a čerty se přišli podívat na naše děti. Protože celý rok byly hodné, každé z dětí dostalo nadílku v podobě balíčku s pamlsky, adventním kalendářem a pexesem. Děti poděkovaly zpěvem koled a...

—————

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole
Ani letos si deváťáci nenechali ujít výsadní právo uspořádat na naší škole oslavu Mikuláše.Po pečlivých přípravách – pečení perníčků, shánění masek, vytvořili 16člennou skupinu čertů, andělů a jiných regionálních masek v čele s Mikulášem. A pak už nastal v pátek 5. prosince rej, kde...

—————

Keramický den

Keramický den
Protože se blíží čas Vánoc, měly děti možnost se zúčastnit už druhým rokem  výroby keramického výrobku. Mohly si vyzkoušet tvorbu s opravdovou keramickou  hlínou. Tentokrát děti vyráběli vánoční svícen. I když to není jednoduchá práce,  děti to zvládly opravdu perfektně s pomocí paní...

—————

Akce " Vánoční hvězda "

Akce " Vánoční hvězda "
Již druhým rokem se naše škola zapojila do akce „Vánoční hvězda,“ kterou pořádá Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Je to  veřejná sbírka,  zakoupením živého květu – vánoční hvězdy se přispívá na humanizaci hemato-onkologického...

—————

Pohádková angličtina

Pohádková angličtina
 Že hodiny angličtiny nemusí být jen nudné učení se slovíček a psaní gramatických testů, se přesvědčili žáci  9. ročníku. V rámci hodin konverzace  si ve třech skupinách připravili dramatizaci jednoduché dětské pohádky Three Little Pigs. Každá skupina pojala své...

—————

Ukázka Policie ČR

Ukázka Policie ČR
  Ve středu 5. listopadu se žáci ZŠ a MŠ  zúčastnili výchovné akce programu Policie ČR. Program připravili ppor. Bohumil Miklas, nprap.Marian Výlet a prap.Pavel Jambor, příslušníci SSK Brumov-Bylnice a ICP Zlín .  Žáci se seznámili s technikou a ukázkami práce policie. Vše začalo na...

—————

Malá rekonstrukce v MŠ

Malá rekonstrukce v MŠ
Ve dnech 27.10. – 1.11.2008 proběhla v mateřské škole malá rekonstrukce - malování herny a ložnice dětí, dále pak pokládání koberců, výměna osvětlení a v neposlední řadě výměna stolků a židliček. Vzhledem k tomu, že veškeré práce proběhly ve velmi krátké...

—————

Nový způsob přijímaček na SŠ

Nový způsob přijímaček na SŠ
K novému způsobu přijímacího řízení na SŠ Od letošního školního roku platí nový způsob přijímacího řízení na SŠ pro žáky 9. tříd      Odpovědi na často kladené otázky k novému způsobu přijímacího řízení     Kdy nabude účinnosti novela vyhlášky k přijímání na...

—————

Hodiny českého jazyka jinak...

Hodiny českého jazyka jinak...
Hodiny českého jazyka a literatury nemusí být vždy nudné a fádní, ... o čemž se přesvědčili žáci 7. ročníku, kdy se v rámci literatury a tematického plánu - poezie v české literatuře - sami pokusili ztvárnit tematiku sv. Václava. Postava sv. Václava se objevila v básni od Karla Tomana "Září". Žáci...

—————

Den stromů

Den stromů
20.říjen - V rámci Dne stromů proběhl na naší škole ekologický program věnovaný této tematice. Svátek Dne stromů byl obnoven v roce 2000 a navazuje na tradici stromových slavností z počátku 20. století. Myšlenku oslav Dne stromů v minulých letech rozvinula Nadace Partnerství. Více...

—————

Exkurze žáků 3. tříd v ekocentru v Hostětíně

Exkurze žáků 3. tříd v ekocentru v Hostětíně
Ve středu 8. října se 3.ročníky vypravily do ekocentra Veronica v Hostětíně na “Jablíčkový den”. Děti se seznámily s významem a zpracováním ovoce a se životem v ovocném sadu.Žáci vlastnoručně nasbírali a lisovali jablka a společnými silami vyrobili mošt, který...

—————

Exkurze a úklid na "Jalovcové stráni"

Exkurze a úklid  na "Jalovcové stráni"
Žáci 7. ročníku se 7.10. 2008 zúčastnili ekologické vycházky spojené s úklidem „Jalovcové stráně“. Celá akce proběhla v rámci ekologického dne – „Ukliďme svět“ – tento den se celosvětově připomíná 19. září. Na této akci děti doprovázela paní starostka obce Nedašov Alena...

—————

"Tonda obal " na cestách

"Tonda obal " na cestách
  Dne 25.9. navštívila naši školu pojízdná výstava o zpracování a třídění odpadů. Hravou a zajímavou formou žákům 1. – 4. tříd předvedla Proč se třídí odpady? Co se třídí? a Jak se odpady recyklují? Dětem se výstava velmi líbila, protože si třídění mohly sami vyzkoušet, a...

—————

Informace k "Hudebně- dramatickému kroužku"

Informace k "Hudebně- dramatickému kroužku"
Hudebně-dramatický kroužek:   Vedoucí :Mgr. Jany Šenkeříková za hudební spolupráce Mgr. Zdeňka Kozubíka a výtvarné kooperace Magdaleny Naňákové Můžete v něm pustit uzdu své tvůrčí fantazie.Schůzky  každé úterý v učebně hudební výchovy.Vážní zájemci se mohou...

—————

Od 1.října začala činnost zájmových kroužků

Od 1.října začala činnost zájmových kroužků
Od 1.října začala činnost zájmových kroužků na škole, seznam naleznete v sekci ZÁJMOVÉ ÚTVARY. Protože se jedná o mimotřídní zájmové vzdělávání, jsou účasti zpoplatněny symbolickou částkou 100.- Kč/rok. Z prostředků jsou hrazeny nezbytné provozní náklady a pomůcky pro jejich činnost.

—————

Třídní schůzky s rodiči dětí MŠ

Třídní schůzky s rodiči dětí MŠ
Dne 10. září se uskutečnila schůzka s rodiči dětí  MŠ za účasti ředitele ZŠ a jeho zástupce za MŠ. Projednávala se činnost MŠ v letošním školním roce, volba nového důvěrníka za rodiče MŠ, financování akcí a příprava dětí předškoláků. Schůzka proběhla v přátelském a konstruktivním...

—————

Nové webové stránky školy

Nové webové stránky školy
Právě jste spustili nové webové stránky školy. Věříme, že Vám poskytnou aktuální informace o dění v základní i mateřské škole a stanou se pro vás dobrým společníkem na cestě za poznáním a průvodcem  ke komunikaci se školou.

—————

Organizace školního roku 2008-2009

Organizace školního roku 2008-2009
Období školního vyučování ve školním roce 2008/09 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí  1. září 2008. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování ve...

—————

Kroužek KYTARA

Kroužek KYTARA
Ve středu 30.dubna několik děvčat z kytarového kroužku a děti ze školní družiny navštívily své mladší kamarády z okolních mateřských škol. Jejich veselou jarní náladu jim ještě více povznesli svým hudebním pojetím vztahů k přírodě. Slova mnohdy byla doprovázena i gestikulací a děti...

—————

Dětí z MŠ na návštěvě v ZŠ

Dětí z MŠ  na návštěvě v ZŠ
Děti z mateřských škol Návojné a z Nedašova naštívily  žáky 1. ročníků, aby nasály atmosféru prostředí kam za několik měsíců usednou.  

—————