Informace o nás

Primárním cílem naší práce je výchova a vzdělání. Usilujeme o to, my učitelé a ostatní pracovníci školy, aby se naše škola stala místem, které bude příjemné nejen našim zaměstnancům, ale především žákům. Jsme přesvědčeni, že všem žákům jsou nabízeny stejné příležitosti k úspěchu a radosti. Určitě hodně závisí na žácích samotných a jejich rodičích. Základní koncepce a zaměření naší školy vychází z následujících cílů. Chceme, aby škola byla místem příjemných zážitků, místem formování opravdových přátelství a učitelé byli těmi, na které budou děti rády vzpomínat a nebudou odvracet zrak, když je potkají na ulici. Chceme děti i rodiče více vtahovat do dění ve škole, naslouchat a přijímat jejich připomínky a nápady. Snažíme se vycházet vstříc odlišnostem jednotlivých žáků a využít jejich schopností.

Budeme se snažit vyrovnávat méně příznivé výchozí podmínky jednotlivých žáků. Velkou pozornost budeme trvale věnovat výuce cizích jazyků a užití počítačů a výukových programů v jednotlivých předmětech už na 1. stupni. Chceme navázat na úspěchy našich absolventů na poli sportovním i uměleckém i vědeckém. Chceme, aby naše děti uměly správně formulovat a vyjadřovat svoje myšlenky, názory a nově získané vědomosti.

Stále se zabýváme tím, jak ve výchově každého žáka i ve své vlastní práci spojit dvě základní hodnoty - využití svobody s přijetím osobní a společenské zodpovědnosti. Jednou z největších hodnot, kterou můžeme dětem předat, je naučit je odpovědnosti sám za sebe i společné chování. Pouze člověk s vysokou úrovní kvalifikace a vyspělý po stránce morální může být úspěšný a spolehlivý. Změny, které nás neustále provází, naopak nedávají prostor k pasivitě, ale i netoleranci, rasismu a xenofobii.

Na závěr nám dovolte vyjádřit jedno přání směrem ke svým kolegům a rodičům. Berme, v té správné míře, naše děti jako partnery. Nezapomínejme, že jsou obory lidské činnosti , kde toho žáci vědí více než my a že jejich postřehy a nápady jim občas můžeme zcela vážně závidět.                                        

                                                                                    Milan Mužík,Mgr., ředitel školy