Historie školy

Historie školství v Nedašově a okolí , historie školy

   Ve školní kronice, uložené v okresním archívu ve Zlíně, je uvedeno, že v roce 1515 hlásali v našich krajích náboženství Moravští bratři, kteří se také starali o výchovu a vzdělávání mládeže. Koncem 16.století a počátkem 17.století se vyučovalo na brumovské škole, kde však z Nedašova chodili pouze chlapci. Dívky učila číst z modlitební knížky starší vdova v domě u Bilniců. V pozdějších letech si vysloužilec Jan Krahulec přivedl z vojny Hanačku jménem Kateřina, která vyučovala nejen čtení z modlitebních knížek, nýbrž i psaní na břidlicových tabulkách.

      

V roce 1817 si společně obce Nedašov, Návojná a Nedašova Lhota postavily školu v Nedašově. Na této škole vyučoval učitel z Brumova, který byl vydržován všemi třemi vesnicemi. Nedašov dával učiteli 24 zlatých a Návojná a Nedašova Lhota po 12 zlatých. Učitel bydlel ve škole, po dva roky mu otop dodával Nedašov, po roce Návojná a Nedašova Lhota. V roce 1835 dostával učitel z každého domu poplatek 12 krejcarů. V roce 1879 školu zničil velký požár. Na jejím místě byla postavena nová škola, která však brzy nestačila pro přibývající žáky. Z tohoto důvodu se v roce 1898 započalo se stavbou nové, prostornější školy. V roce 1900 byla tato škola otevřena jako dvojtřídní a v roce 1904 byla rozšířena na trojtřídku. V této škole se vyučovalo až do roku 1977. Protože její prostory byly již nevyhovující a nedostačující, začalo se po osvobození v roce 1945 vyučovat v domech na Dílech. Ve školním roce 1946-1947 byla v Nedašově otevřena měšťanská škola. V roce 1937 byla v Nedašově zřízena také dvouletá zemědělská škola, která však byla v roce 1949 zrušena.

      

V provizorních objektech na Dílech se vyučovalo do roku 1977, kdy byla 1.září slavnostně otevřena nynější devatenáctitřídní škola. Do této školy začalo chodit 450 žáků ze všech tří vesnic Závrší. V současné době má škola 398 žáků v 19 třídách a jedno oddělení školní družiny. V roce 2002 přešla škola na samostatné hospodaření jako příspěvková organizace a přebudovává se na školu moderního evropského typu. Od roku 2003 je administrativní součástí základní školy i mateřská škola.