Mateřská škola

 

Mateřská škola Nedašov byla od roku 1972 do roku 1978 pouze s polodenním provozem v budově dřívější národní školy. Od února 1978 do roku 1983 byla přestěhována do budovy na dílech s celodenním provozem. K 1.1.1984 se MŠ přestěhovala do nové jednopatrové budovy se třemi třídami. Sloužila pouze jedna třída, další třída byla využívána jako tělocvična. V přízemí byla umístěna školní kuchyně. Kolem budovy byla prostorná školní zahrada k využití pohybových aktivit.

Od 1.1.2003 je MŠ Nedašov součástí Základní školy Nedašov.

Od 1.9.2012 je mateřská škola součástí budovy základní školy. Je umístěna v pavilonu B, na místě bývalých tříd I.A, I.B,II.B a přiléhajících prostor. Od 1.9.2015 ji tvoří třída Sluníček a třída Soviček. Součástí je  herna, ložnice, sociální zařízení, kabinet pro personál, výdejna jídla a příslušenství. Máme svoji zahradu, která je vybavena skluzavkou, pískovištěm, skákadly, lezeckou stěnou. Na zahradě je také zahradní domeček a altánek. Pro svoji činnost  využíváme  prostory  školy. Navštěvujeme počítačovou učebnu, relaxační místnost, tělocvičnu, hudebnu. Často nás navštěvují kamarádi ze školy.


 

    Hola, hola, hola,

    Někdo na Vás volá.           

    V Nedašově, v dolíčku,

    máme svoji školičku.

    Všichni se tu máme rádi,

    protože jsme kamarádi.

 

Předškolní výchova

 

  Posláním naší školy je především důraz na rozvoj prosociálního chování dětí. Snažíme se rozvíjet samostatné , zdravé a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, tím co je jim nejbližší.

 Chceme, aby se děti cítily bezpečné, získaly co nejlepší základy do života a jejich dalšího vzdělávání, uvědomovaly si odpovědnost za své chování a jednání, učíme je toleranci k ostatním.

 Budeme se společně s rodiči vytvořit cestu spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

V mateřské škole se pracuje podle Školního vzdělávacího programu MŠ Nedašov.Ten je k nahlédnutí u zástupkyně ředitele školy.

Každoročně je hodnocen a na základě autoevaluace je doplněn dodatky. Ty jsou schváleny pedagogickou radou.

 

 

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Třídní vzdělávací program je založen na osobnostně orientovaném modelu

výchovy dítěte podle jeho potřeb a možností. Dítě se učí vlastní organizací hry, činností a hodnocením svých schopností. Využívá k tomu širokou nabídku různých příležitostí připravených v mateřské škole nebo vyplývajících h z událostí v okolí a rodiny. Pojetí výchovně –vzdělávací práce je hravé a respektuje individualitu dítěte i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Postupně vede dítě k samostatnosti při řešení svých i vnějších problémů a konfliktů tak, aby nevolilo nejsnazší cestu, tj. přes dospělé, ale hledalo samo způsoby a cesty řešení problémů.

Koncepce vzdělávání spočívá nejen v řízených činnostech, ale ve všech spontánních a nahodilých aktivitách během..

Hlavním znakem je spontaneita, tvořivost, komunikativnost a aktivita. Výstupem by měly být fyzicky zdatné děti se vztahem k přírodě, hudbě mateřskému jazyku, schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé způsoby řešení situací a sporů, se zájmem o okolní svět.

Tematické zaměření

Září:

 • Já a moji kamarádi
 • Jaká máme pravidla (režim dne)
 • Tady jsem doma (stolování, sebeobsluha)

Říjen:

 • Co se sklízí na zahradě (česání ovoce)
 • Na poli (práce na zahradě)
 • Sbíráme lesní plody (život v lese)

Listopad:

 • Barevný podzimní strom (barevnost, podzim, stromy)
 • Co umí vítr a déšť(počasí,déšť, vítr)
 • Když kamarád stůně(nemoci, prevence)

Prosinec:

 • Až přijde Mikuláš (tradice)
 • Těšíme se na Ježíška (české vánoce)
 • Kouzelný vánoční stromeček (vánoční cukroví, dárečky)

Leden:

 • Strom v zimě (mráz, sníh,skupenství vody)
 • Zimní hry a sporty (lyžování, bruslení )
 • Půjdu k zápisu (početní představy, dny v týdnu, měsíce v roce)

Únor:

 • Jdeme z pohádky do pohádky (kouzelná zima-projevy zimy)
 • Masopust (lidové tradice, masky,čas veselí)
 • Zimní počasí (oblékání )

Březen:

 • Jaro ťuká na dveře (změny v přírodě, změny teplot)
 • První poslové jara (jarní příroda-květiny, ptáčci)
 • První jarní den (ráno, poledne, odpoledne,večer)

Duben:

 • Svátky jara (pomlázka,mrskut)
 • Chráníme zemi – Den země (hmyz, stromy,koloběh)
 • Máme rádi zvířata (domácí a volně žijící zvířátka)

Květen:

 • Mám kytičku, mám, komu já ji dám? Mamince k svátku. (svátek Matek)
 • Stromy v květnu ( práce na zahrádce)
 • Jarní louka (poznáváme přírodu)

Červen:

 • Slavíme Den dětí (kamarádi ze školy, školky)
 • Co nám dává příroda (květinky, zvířátka)
 • První letní den, těšíme se na prázdniny (letní sporty, počasí)