Mateřská škola

 

Mateřská škola Nedašov byla od roku 1972 do roku 1978 pouze s polodenním provozem v budově dřívější národní školy. Od února 1978 do roku 1983 byla přestěhována do budovy na dílech s celodenním provozem. K 1.1.1984 se MŠ přestěhovala do nové jednopatrové budovy se třemi třídami. Sloužila pouze jedna třída, další třída byla využívána jako tělocvična. V přízemí byla umístěna školní kuchyně. Kolem budovy byla prostorná školní zahrada k využití pohybových aktivit.

Od 1.1.2003 je MŠ Nedašov součástí Základní školy Nedašov.

Od 1.9.2012 je mateřská škola součástí budovy základní školy. Je umístěna v pavilonu B, na místě bývalých tříd I.A, I.B, II.B a přiléhajících prostor. Od 1.9.2015 ji tvoří třída Sluníček a třída Soviček. Součástí je  herna, ložnice, sociální zařízení, kabinet pro personál, výdejna jídla a příslušenství. Máme svoji zahradu, která je vybavena skluzavkou, pískovištěm, skákadly, lezeckou stěnou. Na zahradě je také zahradní domeček a altánek. Pro svoji činnost  využíváme  prostory  školy. Navštěvujeme počítačovou učebnu, relaxační místnost, tělocvičnu, hudebnu. Často nás navštěvují kamarádi ze školy.

Kapacita mateřské školy je 43 dětí.


 

    Hola, hola, hola,

    Někdo na Vás volá.           

    V Nedašově, v dolíčku,

    máme svoji školičku.

    Všichni se tu máme rádi,

    protože jsme kamarádi.

 

Předškolní výchova

 

  Posláním naší školy je především důraz na rozvoj prosociálního chování dětí. Snažíme se rozvíjet samostatné , zdravé a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, tím co je jim nejbližší.

 Chceme, aby se děti cítily bezpečné, získaly co nejlepší základy do života a jejich dalšího vzdělávání, uvědomovaly si odpovědnost za své chování a jednání, učíme je toleranci k ostatním.

 Budeme se společně s rodiči vytvořit cestu spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

V mateřské škole se pracuje podle Školního vzdělávacího programu MŠ Nedašov.Ten je k nahlédnutí u zástupkyně ředitele školy.

Každoročně je hodnocen a na základě autoevaluace je doplněn dodatky. Ty jsou schváleny pedagogickou radou.

 

 

 

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Třídní vzdělávací program je založen na osobnostně orientovaném modelu

výchovy dítěte podle jeho potřeb a možností. Dítě se učí vlastní organizací hry, činností a hodnocením svých schopností. Využívá k tomu širokou nabídku různých příležitostí připravených v mateřské škole nebo vyplývajících h z událostí v okolí a rodiny. Pojetí výchovně –vzdělávací práce je hravé a respektuje individualitu dítěte i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Postupně vede dítě k samostatnosti při řešení svých i vnějších problémů a konfliktů tak, aby nevolilo nejsnazší cestu, tj. přes dospělé, ale hledalo samo způsoby a cesty řešení problémů.

Koncepce vzdělávání spočívá nejen v řízených činnostech, ale ve všech spontánních a nahodilých aktivitách během..

Hlavním znakem je spontaneita, tvořivost, komunikativnost a aktivita. Výstupem by měly být fyzicky zdatné děti se vztahem k přírodě, hudbě mateřskému jazyku, schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé způsoby řešení situací a sporů, se zájmem o okolní svět.

Tematické zaměření

Září:

 • Já a moji kamarádi
 • Jaká máme pravidla (režim dne)
 • Tady jsem doma (stolování, sebeobsluha)

Říjen:

 • Co se sklízí na zahradě (česání ovoce)
 • Na poli (práce na zahradě)
 • Sbíráme lesní plody (život v lese)

Listopad:

 • Barevný podzimní strom (barevnost, podzim, stromy)
 • Co umí vítr a déšť(počasí,déšť, vítr)
 • Když kamarád stůně(nemoci, prevence)

Prosinec:

 • Až přijde Mikuláš (tradice)
 • Těšíme se na Ježíška (české vánoce)
 • Kouzelný vánoční stromeček (vánoční cukroví, dárečky)

Leden:

 • Strom v zimě (mráz, sníh,skupenství vody)
 • Zimní hry a sporty (lyžování, bruslení )
 • Půjdu k zápisu (početní představy, dny v týdnu, měsíce v roce)

Únor:

 • Jdeme z pohádky do pohádky (kouzelná zima-projevy zimy)
 • Masopust (lidové tradice, masky,čas veselí)
 • Zimní počasí (oblékání )

Březen:

 • Jaro ťuká na dveře (změny v přírodě, změny teplot)
 • První poslové jara (jarní příroda-květiny, ptáčci)
 • První jarní den (ráno, poledne, odpoledne,večer)

Duben:

 • Svátky jara (pomlázka,mrskut)
 • Chráníme zemi – Den země (hmyz, stromy,koloběh)
 • Máme rádi zvířata (domácí a volně žijící zvířátka)

Květen:

 • Mám kytičku, mám, komu já ji dám? Mamince k svátku. (svátek Matek)
 • Stromy v květnu ( práce na zahrádce)
 • Jarní louka (poznáváme přírodu)

Červen:

 • Slavíme Den dětí (kamarádi ze školy, školky)
 • Co nám dává příroda (květinky, zvířátka)
 • První letní den, těšíme se na prázdniny (letní sporty, počasí)