Školní jídelna

Ceny stravného od 1.9.2020

I. Kategorie  7-10 let 25,- Kč 

II.Kategorie  11 -14 let  27,- Kč 

III. Kategorie od 15 let 28.- Kč 

Zařazení do kategorií: Žák je je zařazen do kategorie vždy od počátku školního roku ve kterém dosáhne stanovenou kategorii.

Cizí strávníci : 76.- Kč

Pořízení čipu: 150.- Kč

 Nárok na státem dotované jídlo mají pouze ty děti, které jsou ten den ve škole. Pokud je dítě nemocné, má nárok na oběd první den nepřítomnosti za cenu běžnou podle kategorie , další den je navýšena o režii, která je 36.- Kč.Stravování dětí ve školní jídelně
 

 

Školní stravování vzniklo především ve prospěch dětí.  Má je nasytit v době, kdy to nemohou za ně udělat rodiče. Mělo by odpovídat jejich výživové potřebě s ohledem na věk a fyzickou zátěž. Při jídle platí také hygienická a společenská pravidla. Naše jídelna poskytuje také možnost závodního  stravování, které využívá naprostá většina školských pracovníků.

 

   Školní jídelna provádí hospodářskou činnost, kde vaří průměrně 30 obědů pro cizí strávníky. U cizích strávníků je sepsána dohoda o odběru stravy. Ve své výrobní činnosti se zaměřujeme na široký sortiment pokrmů teplé i studené kuchyně a cukrářských výrobků. Výroba je zajišťována podle receptur a vlastních kalkulací. Při skladbě jídelníčku se musíme řídit pravidly racionální výživy, měsíčně se sleduje průměrná spotřeba vybraných surovin na strávníka a den.

 

Průměrně denně vaříme 280 obědů. Na přípravě jídla se podílí 4 kuchařky a 1 vedoucí stravování. V jídelně je uplatňován stravenkový systém , kdy každé poslední dva dny v měsíci se provádí prodej stravenek. Platnou stravenkou se prokazuje při přebírání oběda. Žák, který zapomene stravenku dostane stravu až na konci vydávaného cyklu.
Od 1.září 2005   podle vyhlášky č.107/2005 je nové členění kategorií podle věku žáků. Ceny za oběd jsou: 

 

 Ceny stravného od 1.9.2018

 

I. Kategorie  7-10 let 23,- Kč 

II.Kategorie  11 -14 let  25,- Kč 

III. Kategorie od 15 let 26.- Kč 

Zařazení do kategorií: Žák je je zařazen do kategorie vždy od počátku školního roku ve kterém dosáhne stanovenou kategorii.

 

 Nárok na státem dotované jídlo mají pouze ty děti, které jsou ten den ve škole. Pokud je dítě nemocné, má nárok na oběd první den nepřítomnosti za cenu běžnou podle kategorie , další den je navýšena o režii. 1.kategorie 57.- Kč, II. Kategorie 59.- Kč, III. Kategorie 60.- Kč.

Mnozí z rodičů možná nevědí, že mají právo přijít do jídelny a požádat o degustaci jídla. Sami se také mohou přesvědčit, jak jejich děti jedí.