Aktuality

Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy a 1. ročníku pro školní rok 2022/23// Зарахування українських дітей до дитячого садка та 1 курсу на навчальний рік 2022/23 навчальний рік

Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy a 1. ročníku pro školní rok 2022/23// Зарахування українських дітей до дитячого садка та 1 курсу на навчальний рік 2022/23 навчальний рік
Zápis - Ukrajina - ZŠ Зарахування на 1-й курс початкової школи.docx (28268) Zapis-Ukrajina-MŠ РЕЄСТРАЦІЯ-ДЛЯ-ДІТЕЙ-З-УКРАЇНИ (1).docx (40744)  

—————

       

—————

Přípravná třída

Přípravná třída
Pro školní rok 2022/2023 uvažujeme o otevření  přípravné  třídy    Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je...

—————

Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu do MŠ
Vážení rodiče,   podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, škola oznamuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v mateřské škole  a na webových stránkách školy.   Seznam je...

—————

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023
Zápis do mš (2).docx (30731)  

—————

Poděkování

Poděkování
Děkujeme tímto za poskytnutý sponzorský dar firmě PLP Rework s.r.o Nedašova Lhota ve výši 50.000.- Kč na pořízení 2 ks školních tabulí do třídy. Dar byl poskytnut na základě darovací smlouvy podle §2055 občanského  zákoníku.  Ještě jednou děkujeme.  Mgr. Milan Mužík, ředitel...

—————

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Nedašov- šk.rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Nedašov- šk.rok 2022/2023
Zápis do ZŠ Nedašov-šk.rok 2022/2023                           P.č. Registrační...

—————

Sdělení – zápisy do základní školy a mateřské školy pro cizince

Sdělení – zápisy do základní školy a mateřské školy pro cizince
Sdělení – zápisy do základní školy a mateřské školy pro cizince.docx (25463)  

—————

Nahlášení školního úrazu

Nahlášení školního úrazu
Nahlášení školního úrazuŠkolní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí. Pokud se během výuky nebo v přímé souvislosti s ní žák...

—————

Velikonoce na Valašsku- Kosenka

Velikonoce na Valašsku- Kosenka
Velikonoce na Valašsku 4.4.2022 navštívili žáci IV.A třídy Ekocentrum Kosenku ve Valašských Kloboukách. Hlavním tématem byly nadcházející Velikonoce. Na začátku projektu se žáci přenesli do minulosti a dozvěděli se, jak a proč slavili lidé Velikonoce. Během výchovně vzdělávacího programu si žáci...

—————

Matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku

Matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku
    Dne 18. 3. 2022 se uskutečnila matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku. Žáci řešili úlohy různé obtížnosti  ve  čtyřech  kategoriích.  Z  každé kategorie byli vybráni 3 nejúspěšnější řešitelé, kteří dosáhli největšího počtu bodů. V kategorii...

—————

Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka

Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka
Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka Po dvouleté odmlce, kdy během covidového období neprobíhaly soutěže žáků, jsme se s vybranými  žáky 8. a 9. ročníku zúčastnili Školního kola Olympiády z českého jazyka. Tato soutěž probíhá ve dvou částech; první...

—————

Zvýšení cen stravného od 1.4.2022

Zvýšení cen stravného od 1.4.2022
Z důvodu zvýšených nákladů na přípravu jídla ve školní kuchyni,  náklady na potraviny a energie, jsme museli zvednout cenu obědů  od 1.4.2022 takto:  Žáci ZŠ:     Pro kategorie        7  -  10  let   27,-...

—————

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy
Zápis do první třídy          Pro školní rok 2022/2023 proběhne zápis v úterý 26. dubna 2022 od 12:00 do 16:00 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do...

—————

Provoz mateřské školy v běžném režimu

Provoz mateřské školy v běžném režimu
Oznamujeme, že v pondělí 14. 3. 2022 bude provoz mateřské školy opět v běžném režimu. Ještě jednou děkujeme za vstřícnost a pochopení.  

—————

Oznámení

Oznámení
Topný systém ve škole bude přes víkend opraven, tedy v  pondělí 14.března bude školní výuka opět podle rozvrhu a škola pojede v běžném režimu.  Obědy budete mít automaticky přihlášeny, kdo nepůjde na oběd,  je třeba si ho nejpozději v neděli odhlásit.  Školní...

—————

Omezený provoz mateřské školy v pátek 11. 3. a v pondělí 14. 3. 2022

Omezený provoz mateřské školy v pátek 11. 3. a v pondělí 14. 3. 2022
Oznamujeme, že z důvodu poruchy topení ve škole, bude provoz mateřské školy zajištěn v nouzovém stavu. Prosíme rodiče, kteří by si mohli v tyto dny děti ponechat doma, aby tak učinili. Děkujeme za pochopení                          ...

—————

Fašankový průvod 8. třídy a dětí ze školky

Fašankový průvod 8. třídy a dětí ze školky
V úterý 1. 3. 2022 se k radosti všech uskutečnil masopustní průvod žáků naší školy a dětí mateřské školy. Žáci třídy 8. A a 8. B byli nadšeni, že opět proběhne společná akce a velmi zodpovědně se postavili k výrobě masek. Všichni „fašanci“ se sešli před školkou, kde už čekaly děti...

—————

Jak mluvit s dětmi o válce

Jak mluvit s dětmi o válce
Je bolestně těžké mluvit s dětmi o válce. A vzhledem k tomu, že děti mají přístup k médiím, je téměř nemožné je ochránit před děsivými a matoucími světovými událostmi. To, co říkáme našim dětem, závisí na jejich věku, otázkách, které kladou, a na našem vlastním politickém a morálním přesvědčení. Ať...

—————

Okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA

Okresní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA
Dne 7.12. 2021 se Adam  Mládek z 9.A zúčastnil na naší škole distančně formou on-line testu okresního kola matematické soutěže PYTHAGORIÁDA  pro žáky 6. - 9. ročníku. Umístil se s počtem 14 bodů z celkového počtu 15-i  na 1. – 2. místě. Diplom a odměna mu bude teprve...

—————