Aktuality

Rok ve školní družině

Rok ve školní družině
Skoro padesát žáků školní družiny se v letošním školním roce účastnilo různých akcí spojených s plněním školního vzdělávacího programu .Pod názvem " Barevný svět" se žáci účastnili různých soutěží a akcí, např. Malovaná písnička,Hod-ný den,Mikulášský turnaj v kuželkách,Zimní olympiáda,Velikonoční...

—————

Výtvarná soutěž Cesta dvou bratří 2022

Výtvarná soutěž Cesta dvou bratří 2022
Naše škola se zúčastnila celostátní výtvarné soutěže Cesta dvou bratří 2022.  Alex Ondrůšek se umístil na skvělém 10.tém místě ve své kategorii. Pojede na slavnostní vyhlašování na dny dobre vůle do Velehradu. Výsledky...

—————

PRŮKAZ CYKLISTY

 PRŮKAZ CYKLISTY
Dne 3.6. 2022 žáci 4. třídy plnili PRŮKAZ CYKLISTY pod vedením instruktora BESIP pana Radima Česneka. V teoretické části byli žáci prostřednictvím prezentace a výkladu seznámeni s pravidly silničního provozu, výbavou jízdního kola, dopravními značkami a chováním cyklisty v silničním provozu a na...

—————

Návštěva včelařství u Kolínků

Návštěva včelařství u Kolínků
Dnes jsme s žáky druhého ročníku navštívili rodinné včelařství u Kolínků. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života včel, mohly si vyzkoušet obleky a různé včelařské pomůcky.  Po rukou se jim mohli projít trubci  a také se mohly podívat, jak se medové rámky odvíčkují a jak se...

—————

Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy a 1. ročníku pro školní rok 2022/23// Зарахування українських дітей до дитячого садка та 1 курсу на навчальний рік 2022/23 навчальний рік

Zápis ukrajinských dětí do mateřské školy a 1. ročníku pro školní rok 2022/23// Зарахування українських дітей до дитячого садка та 1 курсу на навчальний рік 2022/23 навчальний рік
Zápis - Ukrajina - ZŠ Зарахування на 1-й курс початкової школи.docx (28268) Zapis-Ukrajina-MŠ РЕЄСТРАЦІЯ-ДЛЯ-ДІТЕЙ-З-УКРАЇНИ (1).docx (40744)  

—————

       

—————

Přípravná třída

Přípravná třída
Pro školní rok 2022/2023 uvažujeme o otevření  přípravné  třídy    Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je...

—————

Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu do MŠ
Vážení rodiče,   podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, škola oznamuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v mateřské škole  a na webových stránkách školy.   Seznam je...

—————

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023
                                  ...

—————

Poděkování

Poděkování
Děkujeme tímto za poskytnutý sponzorský dar firmě PLP Rework s.r.o Nedašova Lhota ve výši 50.000.- Kč na pořízení 2 ks školních tabulí do třídy. Dar byl poskytnut na základě darovací smlouvy podle §2055 občanského  zákoníku.  Ještě jednou děkujeme.  Mgr. Milan Mužík, ředitel...

—————

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Nedašov- šk.rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Nedašov- šk.rok 2022/2023
Zápis do ZŠ Nedašov-šk.rok 2022/2023                           P.č. Registrační...

—————

Sdělení – zápisy do základní školy a mateřské školy pro cizince

Sdělení – zápisy do základní školy a mateřské školy pro cizince
Sdělení – zápisy do základní školy a mateřské školy pro cizince.docx (25463)  

—————

Nahlášení školního úrazu

Nahlášení školního úrazu
Nahlášení školního úrazuŠkolní úraz je takový úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech. Školním úrazem žáků není úraz, který se žákům stane na cestě do školy a zpět. Pokračování po rozkliknutí. Pokud se během výuky nebo v přímé souvislosti s ní žák...

—————

Velikonoce na Valašsku- Kosenka

Velikonoce na Valašsku- Kosenka
Velikonoce na Valašsku 4.4.2022 navštívili žáci IV.A třídy Ekocentrum Kosenku ve Valašských Kloboukách. Hlavním tématem byly nadcházející Velikonoce. Na začátku projektu se žáci přenesli do minulosti a dozvěděli se, jak a proč slavili lidé Velikonoce. Během výchovně vzdělávacího programu si žáci...

—————

Matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku

Matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku
    Dne 18. 3. 2022 se uskutečnila matematická soutěž KLOKAN pro žáky 2.- 9. ročníku. Žáci řešili úlohy různé obtížnosti  ve  čtyřech  kategoriích.  Z  každé kategorie byli vybráni 3 nejúspěšnější řešitelé, kteří dosáhli největšího počtu bodů. V kategorii...

—————

Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka

Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka
Školní i okresní úspěch v soutěži – Olympiáda z českého jazyka Po dvouleté odmlce, kdy během covidového období neprobíhaly soutěže žáků, jsme se s vybranými  žáky 8. a 9. ročníku zúčastnili Školního kola Olympiády z českého jazyka. Tato soutěž probíhá ve dvou částech; první...

—————

Zvýšení cen stravného od 1.4.2022

Zvýšení cen stravného od 1.4.2022
Z důvodu zvýšených nákladů na přípravu jídla ve školní kuchyni,  náklady na potraviny a energie, jsme museli zvednout cenu obědů  od 1.4.2022 takto:  Žáci ZŠ:     Pro kategorie        7  -  10  let   27,-...

—————

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy
Zápis do první třídy          Pro školní rok 2022/2023 proběhne zápis v úterý 26. dubna 2022 od 12:00 do 16:00 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do...

—————

Provoz mateřské školy v běžném režimu

Provoz mateřské školy v běžném režimu
Oznamujeme, že v pondělí 14. 3. 2022 bude provoz mateřské školy opět v běžném režimu. Ještě jednou děkujeme za vstřícnost a pochopení.  

—————

Oznámení

Oznámení
Topný systém ve škole bude přes víkend opraven, tedy v  pondělí 14.března bude školní výuka opět podle rozvrhu a škola pojede v běžném režimu.  Obědy budete mít automaticky přihlášeny, kdo nepůjde na oběd,  je třeba si ho nejpozději v neděli odhlásit.  Školní...

—————