Aktuality

Úspěchy žáků v soutěžích

Úspěchy žáků v soutěžích
V měsíci říjnu se uskutečnila matematická soutěž  LOGICKÁ  OLYMPIÁDA  nejen pro všechny  žáky od 1. ročníku až po 9. ročník, ale i pro děti z mateřské školky.  Podmínkou účasti byla jejich samostatná (nebo s pomocí rodičů) registrace přes internet v průběhu...

—————

Obecně několik informací k samotnému testování na Covid a info ke karanténám

Obecně několik informací k samotnému testování na Covid a info ke karanténám
  Screeningové testování bude probíhá na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo Testování proběhne každé...

—————

Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci s Covidem se čtvrtletní třídní schůzky uskuteční jiným než obvyklým způsobem. Pokud potřebujete řešit vážný vzdělávací nebo výchovný problém,  sjednejte si individuální schůzku s třídním učitelem. Např. v rámci konzultačních hodin.  Pokud...

—————

CESTA DO PRAVĚKU OČIMA ŠESŤÁKŮ

CESTA DO PRAVĚKU OČIMA ŠESŤÁKŮ
  Od začátku školního roku jsme se v hodinách Dějepisu věnovali životu našich předků v době pravěku. V učivu jsme se vrátili o několik desítek tisíc až miliony let zpět. O totéž se pokusili u žáci 6. ročníku. J Nebyl to jednoduchý úkol, naše možnosti a schopnosti pracovat jen...

—————

Testování žáků naší školy- aktualizace

Testování žáků naší školy- aktualizace
Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů, mezi které patří i okres Zlín, proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid – 19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a...

—————

Volby členů školské rady

Volby členů školské rady
Novela školského zákona 472/2011 Sb., upravuje nově fungování školské rady. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté,...

—————

Den stromů - II. stupeň ZŠ

Den stromů - II. stupeň ZŠ
Oslavili jsme společně Den stromů. Celý týden jsme se v různých předmětech věnovali rozmanitým aktivitám, které se této problematiky týkají. Den stromů patří mezi svátky, které se u nás připomínají již více než sto let, přesně od roku 1906. V rámci připomínky Dne stromů jsme celou školu zapojili do...

—————

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021
  Ve středu 13. 10. 2021 se žáci 8. a 9. ročníku, po roční pauze, opět zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž tradičně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Jejím cílem je popularizovat přírodovědné obory mezi mládeží a podporovat zájem dětí o tyto...

—————

Film Zátopek

Film Zátopek
V úterý 26. 10. 2021 dopoledne zhlédnou naši žáci 8. a 9. ročníku životopisný film Zátopek v kinu Svět ve Valašských Kloboukách. Cena vstupného + dopravy je 90 Kč na žáka. Po skončení filmového představení se žáci vrací do školy a pokračují ve výuce dle svého rozvrhu (5. a 6. vyuč....

—————

PROJEKT 72 HODIN

 PROJEKT 72 HODIN
  Již pravidelně se naše škola zúčastňuje Projektu 72 hodin, kterým se mladí lidé zapojují do celostátní dobrovolnické akce Jejím cílem je nejen pomáhat, ale naučit se i spolupracovat a vnímat svět kolem sebe. Tentokrát se naši deváťáci rozhodli pomoci nejen druhým, ale tak trochu i...

—————

Zdobíme naši školu

Zdobíme naši školu
Chceme, aby naše škola byla plná barev a aby byla veselá. Děti pracují velmi rády. Pokud je venku hezky, vždycky se snažíme práci přenést ven. Pracujeme s přírodninami, batikujeme, zapouštíme barvy aj. Zasíláme ukázku výtvorů, které zdobí naši školu. Fotogalerie: zde

—————

Výuka plavání

Výuka plavání
Děti se na svoje první školní plavání velice těšily. V loňském školním roce byly pouze jednou. Na bazéně nás přivítal pan plavčík, ukázal nám, kde se budeme převlékat, kde jsou šatny, sprchy aj.  Po převlečení a osprchování se nám představili všichni plavčíci: pan Mgr. Roman Rydval a pan...

—————

Travní lyžování

Travní lyžování
Dne 8. 9. 2021 navštívili žáci naší školy lyžařský areál ve Štítné nad Vláří, kde se po dlouhých 14 letech konalo Mistrovství světa v travním lyžování.       Na startu se představilo celkem 100 závodníků z 12 zemí světa, včetně aktuálního vítěze křišťálového...

—————

Projekt doučování

Projekt doučování
Pandemie COVID -19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již bezmála jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky, zatímco jedněm prospěla...

—————

Informace pro rodiče- elektronická žákovská knížka

Informace pro rodiče- elektronická žákovská knížka
  * Omluvenku pro dítě najdete na záložce zprávy: Po jejím rozkliknutí so objeví nabídka Omluvenka. *  Podepisování známek se provádí v horním menu v záložce Hodnocení pod nabídkou Průběžné hodnocení. Známky můžete podepisovat jednotlivě nebo hromadně. V aplikace dm...

—————

Rozeslání PINů zákonným zástupcům do aplikace ŠkolaOnline

Rozeslání PINů zákonným zástupcům do aplikace ŠkolaOnline
Vážení rodiče, 9. září 2021 Vám byly z aplikace ŠkolaOnline rozeslány na Vaše e-mailové adresy PINy, pomocí kterých se zaregistrujete do našeho školního informačního systému. V e-mailu obdržíte podrobný návod ke zřízení Vaší registrace. Věříme, že registrace proběhne bez větších problémů.

—————

Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku
Všechny ročníky začínají ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin. Tento den budou mít pouze jednu vyučovací hodinu s třídním učitelem  do cca 9 hodin, ve které proběhne také povinné testování. Žáci poté obdrží organizační informace pro následující dny. Všichni...

—————

Informace - školní jídelna

Informace - školní jídelna
    Ceny stravného od 1.9.2021 I. Kategorie  7-10 let 25,- Kč  II. Kategorie  11 -14 let  27,- Kč  III. Kategorie od 15 let 28.- Kč  Zařazení do kategorií: Žák je je zařazen do kategorie vždy od počátku školního roku ve kterém dosáhne stanovenou...

—————

Vyjádření MŠMT k dezinformacím ohledně testování žáků

Vyjádření MŠMT k dezinformacím ohledně testování žáků
  Vážení rodiče,  jako přílohu Vám předkládám vyjádření MŠMT k dezinformacím, které se před začátkem nového školního roku šíří především po sociálních sítích. Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25_8_2021 (1).docx (50940) Mgr. Milan...

—————

Organizace školního roku

Organizace školního roku
Organizace školního roku 2021/2022         Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Podzimní...

—————