Poděkování

Poděkování

Děkujeme tímto za poskytnutý sponzorský dar firmě PLP Rework s.r.o Nedašova Lhota ve výši 50.000.- Kč na pořízení 2 ks školních tabulí do třídy. Dar byl poskytnut na základě darovací smlouvy podle §2055 občanského  zákoníku. 

Ještě jednou děkujeme. 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy.