Klub rodičů při ZŠ Nedašov

Vyučtování školního roku 2018-2019 vyúčtování školního roku 2018-2019.xlsx (11028)
 
 
 
Vyučtování plesu 2019 Vyučtování plesu KR 2019.docx (12337)
 
Vyučtování plesu 2018 Vyučtování plesu 2018.xlsx (9106)
 
Rozpočet Klubu rodičů na rok 2018 zde : KR rozpočet 2018.xlsx (11221)
 
 
Hospodaření Klubu rodičů za rok 2016/2017
 
 
 
Hospodaření Klubu rodičů za rok 2015/2016
 
 
 
Hospodaření Klubu rodičů při ZŠ Nedašov ve školním roce 2014-2015
 
Příjmy: 136 065.- Kč
Z toho: 
Příspěvek rodičů na žáka :    27 000.- Kč
Příjmy z plesu: 109 065.- Kč
_______________________________
 
Výdaje : 
 
Příspěvek škola : 46 000.- Kč
Dětský den v Návojné: 1 000.- Kč
Výdaje na Rodičovský ples : 47 653.- Kč
_______________________________
 
Zůstatek ke dni 31.8.2015 :  65 347,40 Kč
 
 
Výdaje škola : viz položkový rozpis výdajů zde : 
 
 
 
Seznam zástupců jednotlivých tříd / třídní důvěrníci / :  Výbor KR -třídní důvěrníci 2015-2016.pdf (150216)
 
 
Platné stanovy Klubu rodičů při ZŠ Nedašov