Projekty

Národní plán doučování

Národní plán doučování
Od září 2021 se naše škola zapojila do projektu Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie covid - 19. Projekt je financován z prostředků Evropské unie z dotace Národního plánu obnovy.

—————

Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov III.

Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov III.
Šablony III   Základní škola  a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace je zapojena do výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3, dále jen Šablony III. Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov III. Registrační číslo...

—————

Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II.

Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II.
    Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II.   Období práce na projektu: 1. 9. 2019 – 30. 6. 2021 – název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov II. – operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – registrační číslo projektu:...

—————

Šablony pro ZŠ a MŠ

Šablony pro ZŠ a MŠ
Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov   Období práce na projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019 – název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov – operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005505 Popis...

—————

Školní projekt

Školní projekt
Projekt: Školní projekt Ovoce a zelenina do škol Mléko do škol   Období práce na projektu: od 1. 9. 2017 – název projektu: Školní projekt: Ovoce a zelenina do škol   Popis projektu: Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a...

—————

Projekt OPVK z výzvy č 57 - Technické vzdělávání

Projekt OPVK z výzvy č 57 - Technické vzdělávání
Realizace projektu byla zahájena 1. září 2015 a byla ukončena 31. prosince 2015.   Pro maximální zjednodušení byly projekty realizovány formou šablon klíčových aktivit:  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. 2. Rozvoj profesních dovedností učitelů...

—————

Projekt na " Podporu ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

Projekt na " Podporu ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji
Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010 Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Poskytovatel dotace:  MŠMT Období realizace:  10/2014 – 7/2015   Cíl projektu: Cílem projektu bylo komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání...

—————

Projekt " Malé školní arboretum "

Projekt " Malé školní arboretum "
Projekt " Malé školní arboretum " Škola v roce 2012 zažádala o poskytnutí grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu nazvaného „Malé školní arboretum“. V grantovém řízení jsme uspěli  a grant byl schválen,  arboretum se začalo...

—————

Projekt - EU peníze školám- tzv."Šablony"

Projekt - EU peníze školám- tzv."Šablony"
OD 1.11.2011 byl na naší škole zahájen projekt – EU peníze školám, který trval 30 měsíců. Výsledkem tohoto projektu EU peníze školám bylo v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí,...

—————