Projekt - EU peníze školám- tzv."Šablony"

Projekt - EU peníze školám- tzv."Šablony"

OD 1.11.2011 byl na naší škole zahájen projekt – EU peníze školám, který trval 30 měsíců.

Výsledkem tohoto projektu EU peníze školám bylo v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

Zlepšení výuky v těchto oblastech bylo dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, inovace a zkvalitnění výuky všech předmětů prostřednictvím ICT techniky /počítače, výukové projektory ,inteaktivní projektory nebo interaktivní tabule/. Dále inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd a výuka směřující k rozvojí čtenářských dovedností žáků. 

Výsledkem projektu bylo vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků.

Domníváme se, že projekt byl v souladu se školním vzdělávacím plánem a na naší škole pomohl realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností neměli prostředky. Tyto aktivity budou jistě prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (DUMY) JSOU K VYŽÁDÁNÍ NA  EMAILOVÉ ADRESE:  dumyzsnedasov@seznam.cz nebo sablonynedasov@seznam.cz     

Mgr. Milan Mužík, ředitel školyVíce zde: https://zsnedasov.webnode.cz/products/projekt-eu-penize-skolam-tzv-sablony/