Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov III.

Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov III.

Šablony III

 

Základní škola  a Mateřská škola Nedašov, příspěvková organizace je zapojena do výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3, dále jen Šablony III.

Název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov III.

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020511

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2021
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 6. 2023
Předpokládaná doba trvání:  21 měsíců

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na personální posílení o školního asistenta v mateřské škole, podporu a realizaci činnosti doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, realizaci projektových dnů, jak v mateřské škole, tak v základní škole.