Šablony pro ZŠ a MŠ

Šablony pro ZŠ a MŠ

Projekt: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov

 

Období práce na projektu: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019

– název projektu: Šablony pro MŠ a ZŠ Nedašov

– operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

– registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005505


Popis projektu: Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, spolupráci s rodiči dětí a žáků.


Průběh projektu:

Aktivity pro MŠ

Aktivita I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

 • 0,5 úvazku na 15 měsíců
 • aktivitu budeme plnit od září 2017 do listopadu 2019
 • podpora dětem ohrožených školním neúspěchem

Aktivita I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodič dětí v MŠ

 • rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců
 • aktivitu budeme plnit ve školním roce 2017/2018
 • cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu

Aktivity pro ZŠ

Aktivita II/1.1 Školní asistent– personální podpora ZŠ

 • 0,5 úvazku na 16 měsíců
 • aktivitu budeme plnit od září 2017 do prosince 2019
 • podpora dětem ohrožených školním neúspěchem

Aktivita II/3.1 Čtenářský klub – 8 aktivit

 

v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut 

 • pro přihlášené žáky je docházka povinná

Aktivita II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her – 2 aktivity

 • v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 90 minut 
 • pro přihlášené žáky je docházka povinná

Aktivita II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – 40 aktivit

 • v období pěti po sobě jdoucích měsících, ve kterých probíhá výuka, bude realizováno minimálně 16 schůzek v délce trvání 60 minut 
 • pro přihlášené žáky je docházka povinná