Projekt " Malé školní arboretum "

Projekt " Malé školní arboretum "

Projekt " Malé školní arboretum "

Škola v roce 2012 zažádala o poskytnutí grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu nazvaného „Malé školní arboretum“. V grantovém řízení jsme uspěli  a grant byl schválen,  arboretum se začalo budovat.

V první fázi bylo potřeba školní pozemek pořádně „zkulturnit“. Po těchto terénních úpravách následovala příprava jednotlivých částí arboreta na vysazování.

V malém školním arboretu jsou k vidění nejen dřeviny, ale také byliny. Zasadili jsme léčivé byliny, okrasné traviny a  vřesoviště.  Svůj domov zde najdou také  brouci, housenky a hmyz. Je zde možno sledovat rozmanitost přírody.

V průběhu roku mohou žáci sledovat jak jednotlivé rostliny a byliny vypadají, jak probíhá jejich roční cyklus, k čemu slouží.

Arboretum slouží  k výuce či odpoledním  odpočinku žáků navštěvujících školní družinu. Jsou zde instalovány informační tabule s popisem rostlin a také výukovým materiálem.

Milan Mužík, ředitel školy