Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy         

Pro školní rok 2022/2023 proběhne zápis v úterý 26. dubna 2022 od 12:00 do 16:00 hodin v budově základní školy. K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Zákonný zástupce přihlásí své dítě  i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“ je možno vyzvednout přímo při zápisu nebo viz níže. Zde je ke stažení také žádost o přijetí základnímu vzdělávání a dotazník pro rodiče.

V letošním školním roce je možno přijmout 60 žáků do 1. ročníku. 

Kritéria přijímání do 1. třídy(6).doc (188,5 kB)

 

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Dokumentace: 

Vyplněné k zápisu: Dotaznik_pro_rodice.docx (16006)

Zadost o prijeti k zakladnimu vzdelavani.docx (17976)

Zadost o odkladu povinne skolni dochazky.docx (17975)

 

Další dokumentace: 

Pomucka pro predskolaky, kontakty na skolska poradenska zarizeni.docx (15402)

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy