Aktuality

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda
V posledním lednovém týdnu se pro žáky 8. a 9. ročníku uskutečnilo školní kolo 51. ročníku Dějepisné olympiády, tentokrát s tématem Šlechta v proměnách času. Do školního kola se zapojilo 18 našich žáků a s daným tématem si bravurně poradili. Ze zmiňovaného počtu totiž 12 získalo...

—————

Malý dobrý skutek

Malý dobrý skutek
  Už dávno víme, že když se v nedašovské škole jedná o to, pomoci někomu jinému, žáci naší školy neváhají. Tentokrát se zapojili do výzvy města Valašské Klobouky„ Lízátka pro nemocné děti. “ Během 14 dnů nakoupili a do školy přinesli velké množství lízátek, která jsou určená onkologicky...

—————

Obnovení provozu mateřské školy

Obnovení provozu mateřské školy
Oznamujeme tímto, že provoz mateřské školy bude opět zahájen ve středu 2. 2. 2022. Vzhledem k tomu, že celodenní provoz, z důvodu nemoci ostatních učitelek, bude zajišťovat pouze jedna pedagogická pracovnice, prosíme rodiče, pokud by to bylo možné, ponechat si zatím dítě doma. Snažíme se...

—————

Uzavření mateřské školy

Uzavření mateřské školy
Oznamujeme tímto, že z důvodu karantény bude mateřská škola  předběžně uzavřena do úterý 1. 2. 2022. O dalším vývoji situace Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení. Mgr. Ludmila Souralová, zástupkyně ředitele školy

—————

Výsledky voleb do školské rady ZŠ

Výsledky voleb do školské rady ZŠ
  Volby do školské rady proběhly v týdnu od 11. – 17. 1. 2022. Do školské rady se volili dva kandidáti. Voleb se zúčastnili zákonní zástupci  žáků. Bylo odevzdáno 334  platných hlasů, neplatných 0.     Výsledky hlasování:   Příjmení a...

—————

Chodíme do folkloru, přijďte taky …

Chodíme do folkloru, přijďte taky …
Chodíme do folkloru, přijďte taky … S počátkem nového roku se s vámi chci podělit o své radosti v souboru. Během posledních dvou let jsme víceméně seděli doma, ale vždy, když to jen trochu šlo, jsme se scházeli, tančili, zpívali a hráli, jezdili na vystoupení, festivaly, tábory… Je až překvapivé,...

—————

Informace ke změnám v testování žáků od 3.1.2022

Informace ke změnám v testování žáků od 3.1.2022
Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová opatření týkající se testování žáků ve školách. V termínu od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022 bude probíhat testování žáků 2x v týdnu (pondělí, a čtvrtek). Nově se testují také žáci, kteří mají dokončené...

—————

Uzavření mateřské školy

Uzavření mateřské školy
Oznamujeme, že od úterý 21. prosince bude mateřská škola z provozních důvodů uzavřena. Provoz mateřské školy bude zahájen 3. ledna 2022. Prosíme rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, aby dbali na dodržování zvýšených hygienických požadavků jak při přivádění, tak při odvádění dětí z mateřské...

—————

Ředitelské volno

Ředitelské volno
Ředitel školy z provozních a epidemiologických důvodů uděluje pro žáky ZŠ na dny 20.-22.12.2021 ředitelské volno. Posledním vyučovacím dnem v tomto roce je tedy 17.prosinec 2021. Od 23.12. 2021 jsou vánoční prázdniny.  Školní kuchyně bude rovněž uzavřena a jídlo budou mít strávníci na tyto dny...

—————

Obnovení provozu mateřské školy

Obnovení provozu mateřské školy
Provoz v mateřské škole bude obnoven ve čtvrtek 16. 12. 2021. Na děti, které nebyly v karanténě se žádné omezení nevztahuje. Rodiče dětí, které byly v karanténě a nastoupí zítra nebo v pátek do mateřské školy, musí při  příchodu předložit potvrzení o negativním PCR testu dítěte. Bez něj nemůže...

—————

Uzavření mateřské školy

Uzavření mateřské školy
Na základě nařízení karantény zaměstnankyň a dětí mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, bude zatím mateřská škola uzavřena od pondělí 13. 12 do středy 15. 12. 2021. O obnovení provozu budeme informovat v průběhu týdne. Mgr. Milan Mužík

—————

Úspěchy žáků v soutěžích

Úspěchy žáků v soutěžích
V měsíci říjnu se uskutečnila matematická soutěž  LOGICKÁ  OLYMPIÁDA  nejen pro všechny  žáky od 1. ročníku až po 9. ročník, ale i pro děti z mateřské školky.  Podmínkou účasti byla jejich samostatná (nebo s pomocí rodičů) registrace přes internet v průběhu...

—————

Obecně několik informací k samotnému testování na Covid a info ke karanténám

Obecně několik informací k samotnému testování na Covid a info ke karanténám
  Screeningové testování bude probíhá na všech základních a středních školách a konzervatořích po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo Testování proběhne každé...

—————

Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci s Covidem se čtvrtletní třídní schůzky uskuteční jiným než obvyklým způsobem. Pokud potřebujete řešit vážný vzdělávací nebo výchovný problém,  sjednejte si individuální schůzku s třídním učitelem. Např. v rámci konzultačních hodin.  Pokud...

—————

CESTA DO PRAVĚKU OČIMA ŠESŤÁKŮ

CESTA DO PRAVĚKU OČIMA ŠESŤÁKŮ
  Od začátku školního roku jsme se v hodinách Dějepisu věnovali životu našich předků v době pravěku. V učivu jsme se vrátili o několik desítek tisíc až miliony let zpět. O totéž se pokusili u žáci 6. ročníku. J Nebyl to jednoduchý úkol, naše možnosti a schopnosti pracovat jen...

—————

Testování žáků naší školy- aktualizace

Testování žáků naší školy- aktualizace
Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů, mezi které patří i okres Zlín, proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid – 19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a...

—————

Volby členů školské rady

Volby členů školské rady
Novela školského zákona 472/2011 Sb., upravuje nově fungování školské rady. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté,...

—————

Den stromů - II. stupeň ZŠ

Den stromů - II. stupeň ZŠ
Oslavili jsme společně Den stromů. Celý týden jsme se v různých předmětech věnovali rozmanitým aktivitám, které se této problematiky týkají. Den stromů patří mezi svátky, které se u nás připomínají již více než sto let, přesně od roku 1906. V rámci připomínky Dne stromů jsme celou školu zapojili do...

—————

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2021
  Ve středu 13. 10. 2021 se žáci 8. a 9. ročníku, po roční pauze, opět zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž tradičně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Jejím cílem je popularizovat přírodovědné obory mezi mládeží a podporovat zájem dětí o tyto...

—————

Film Zátopek

Film Zátopek
V úterý 26. 10. 2021 dopoledne zhlédnou naši žáci 8. a 9. ročníku životopisný film Zátopek v kinu Svět ve Valašských Kloboukách. Cena vstupného + dopravy je 90 Kč na žáka. Po skončení filmového představení se žáci vrací do školy a pokračují ve výuce dle svého rozvrhu (5. a 6. vyuč....

—————