Aktuality

Testování na začátku školního roku

Testování na začátku školního roku
SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH ZÁŘÍ 2021   Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování žáků  a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Cílem je tak...

—————

Dětská olympiáda

Dětská olympiáda
Ve středu 23. 6. 2021 si žáci 9. ročníku připravili pro mladší spolužáky z 3. – 5. tříd dětskou olympiádu. Programem tohoto vědomostně-sportovního klání bylo 9 stanovišť, u kterých děti mohly prostřednictvím svých schopností, dovedností i vědomostí získávat určitý počet bodů. Desátým stanovištěm...

—————

Ovčí vlnění v 1.třídách

Ovčí vlnění v 1.třídách
Ovčí vlnění v 1. třídách Jaké jsou tradice v Bílých Karpatech a jak s nimi souvisejí ovečky? Toto a ještě mnohem více se dozvěděli žáci 1. tříd ve středu dopoledne v projektovém dni. Tento den měl dvě části. V první části se děti dozvěděly o zaniklých a starých řemeslech,  o...

—————

Výsledky zápisu do mateřské školy

Výsledky zápisu do mateřské školy
Vážení rodiče, podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, škola oznamuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v mateřské škole (v případě naší školy ve vývěsce u vchodu do mateřské školy) a...

—————

—————

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku
   Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková...

—————

Nástup žáků II. stupně do školy a změna v testování žáků

Nástup žáků II. stupně do školy a změna v testování žáků
Podle novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování žáků ve školách se bude provádět preventivní antigenní testování žáků 1. stupně od 3. května 2021 POUZE JEDENKRÁT TÝDNĚ (pondělí, případně první den osobní přítomnosti žáka...

—————

Čestné prohlášení o provedeném ATG testu

Čestné prohlášení o provedeném ATG testu
Na základě mimořádného opatření MZČR ze dne 3. 5. 2021 mohou vaši žáci při vstupu do provozovny (holičství, kadeřnictví,…) nebo amatérští sportovci mladších 18 let při sportovní přípravě organizované sportovními svazy, ve vybraných krajích doložit negativní výsledek antigenního testu čestným...

—————

Mobilní aplikace SkolaOnline

Mobilní aplikace SkolaOnline
Pro rodiče a žáky je spuštěna mobilní aplikace SkolyOnline. Umožní vám rychlý přehled o rozvrhu, domácích úkolech, známkách.  Základní informace  naleznete na následující adrese: ttps://www.skolaonline.cz/Moduly/Mobiln%C3%ADaplikace.aspx V posledním sloupci jsou uvedeny i informace o...

—————

Účast žáků 9. ročníku na přijímačky na SŠ

Účast žáků 9. ročníku na přijímačky na SŠ
Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MŠMT přikládám základní informace k testování žáků 9. ročníku před přijímacími zkouškami. Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 .Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID. Pro...

—————

Podmínky testování a podpora žáka při neúčasti na prezenčním vzdělávání

Podmínky testování a  podpora žáka při neúčasti na prezenčním vzdělávání
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola  však nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní...

—————

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se letošního zápisu do mateřské školy naleznete v menu Mateřská škola, v sekci Aktuality. Potřebné tiskopisy ke stažení pak v sekci Zápis do MŠ  

—————

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí
Řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí : v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních...

—————

Nástup žáků do školy k prezenční výuce od 12.4.2021

Nástup žáků do školy k prezenční výuce od 12.4.2021
Od pondělí 12.4. nastupují děti MŠ - předškolní a žáci 1. stupně do školy na prezenční výuku v rotaci týden /týden. Od 12.4. nastoupí 1.A, 1.B,  2A, 2.B. V dalším týdnu od 19.4. pak 3.A, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B.  Testování na Covid proběhne 2x týdně před vyučováním v pondělí a ve  čtvrtek...

—————

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku
V letošním roce nás opět nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně. Formuláře, které vyplníte, zašlete do konce dubna škole v obálce poštou nebo je můžete také kdykoliv do 30.dubna  vložit do plechové uzamčené schránky, která...

—————

Ponožkový den

Ponožkový den
„Ponožkový den“ se ve světě slaví již několik let. Tento den spadá vždy na 21. března. Letos jsme se do něj zapojili každý sám nebo se svými blízkými doma. O co přesně v tento den jde? 21. březen je Světovým dnem Downova syndromu, taky přezdívaný jako „Ponožkový den“. Datum bylo vybráno symbolicky,...

—————

Změna termínu přijímací zkoušky na střední školy

Změna termínu přijímací zkoušky na střední školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy...

—————

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje,  že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje...

—————

Čtení v pyžamu a v klobouku

Čtení v pyžamu a v klobouku
Paní učitelka Čundrlová zpestřuje výuku v distančním vzdělávání netradičním čtením v pyžamu a v klobouku, nebo třeba jakékoliv pokrývce hlavy.... Galerie zde 

—————

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
priloha_882371928_0_Informace pro školy JPZ.pdf (0)

—————