Aktuality

Oznámení o udělení ředitelského volna

Oznámení o udělení ředitelského volna
V souladu s §24, odst.2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji  na den 22.12.2017  ředitelské volno pro žáky.  Mateřská škola bude také mimo provoz. Ředitelské volno navazuje na vánoční prázdniny.  Pravidelné vyučování bude pokračovat...

—————

Valašská sportovní liga - florbal

Valašská sportovní liga - florbal
Valašská sportovní liga pokračovala turnajem ve florbalu.Tohoto turnaje se účastní žáci 4. - 7.ročníku.Turnaj proběhl v úterý 12.12 .2017 v hale SK Slavičín.   Naši školu reprezentovali tito žáci : Adam Mládek,5.A Bohdan Maček,6.A Martin Pacík,5.A Lukáš Fojtík,6.A Matěj Holba,5.B Lukáš...

—————

Předvánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy

Předvánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy
Naše škola již tradičně každým rokem zve k předvánočnímu posezení bývalé zaměstnance. Nebylo tomu jinak ani letos. Žáci jim tento okamžik zpříjemnili svým krátkým kulturním vystoupením a navodili tak předvánoční atmosféru. Milan Mužík, ředitel...

—————

Pozvánka va Školní vánoční akademii

Pozvánka va Školní vánoční akademii
Zveme vás všechny maminky, tatínky i prarodiče na naši tradiční Vánoční školní akademii. Uskuteční se dne 14.12. ve čtvrtek od 15 hodin v Obecním domě v Nedašově. Vystoupí naši žáci ZŠ i MŠ se svými programy a navodí příjemnou atmosféru vánoc. Vstupné je dobrovolné. 

—————

Úspěch v okresním kole dějepisné soutěže Bible a my

Úspěch v okresním kole dějepisné soutěže Bible a my
Ve čtvrtek 30. listopadu nás nepřekvapil jen vydatný sníh, ale i úžasné výsledky našich žáků v okresním kole dějepisné soutěže Bible a my, která se jako obvykle konala na Církevní základní a mateřské škole ve Zlíně. Všech 9 postupujících ze školního kola po písemném testu postoupilo do finále. Zde...

—————

VÁNOČNÍ HVĚZDA

VÁNOČNÍ HVĚZDA
  Vážení rodiče, stejně jako v minulých letech, pořádá Sdružení Šance při Hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci humanitární sbírku formou prodeje květů vánočních hvězd. Výtěžek z tohoto prodeje je zasílán na konto Šance a je využíván ve prospěch nemocných dětí....

—————

Noc ve škole

Noc ve škole
  Nedávno si páťáci splnili sen - mohli strávit  jednu noc ve škole. Po příchodu a kontrole potravinových zásob si zasportovali, povečeřeli, výborně zvládli stezku odvahy temnými chodbami a předvedli své noční úbory při pyžamové  party. Po pohádce se snažili usnout a ráno je po...

—————

Školní kolo soutěže Bible a my

Školní kolo soutěže Bible a my
Ve druhé polovině měsíce října se žáci ze 4.-9. ročníku zúčastnili školního kola soutěže Bible a my. Tato soutěž má na naší škole již několikaletou tradici a za všechny absolvované ročníky i krásná umístění. A to nejen na okresní úrovni, ale i na té celostátní. I když soutěž nese...

—————

Beseda o zdravé výživě

Beseda o zdravé výživě
  Ve dnech 24. a 25. 10. proběhl ve 4. a 5. třídách výchovně vzdělávací program ,,Zdravé 5". Odborně vyškolená lektorka žáky seznámila se zásadami zdravého stravování a zdravého životního stylu. Program probíhal zábavnou a interaktivní formou,  žáci pracovali ve skupinách, řešili...

—————

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2017
  Téměř všichni žáci 8. a 9. ročníku se v polovině října zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž každoročně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. Jejím cílem je popularizovat přírodovědné obory mezi mládeží a podporovat zájem dětí o tyto obory. Při...

—————

Skřítek ,,Podzimníček" - soutěž žáků 3. a 4. tříd

Skřítek ,,Podzimníček" - soutěž žáků 3. a 4. tříd
Na podzim se příroda začíná připravovat k zimnímu odpočinku. Venku je krásně, listí na stromech se zbarvuje, dozrává ovoce v sadech i plody na stromech v lesích. Podzimní příroda nabízí spoustu přírodního materiálu, svou rozmanitostí inspiruje a přináší náměty pro výtvarnou tvorbu. Plody podzimu...

—————

Zrušení mimořádného opatření

Zrušení mimořádného opatření
Na základě zprávy dodavatele pitné vody do ZŠ a MŠ Nedašov, ruším mimořádné opatření ohledně nepoužívání pitné vody. Kvalita vody opět vyhovuje ve všech parametrech. Je možno ji používat bez omezení. Milan Mužík, ředitel školy 

—————

Informace školní kuchyně na pátek 20.10.2017

Informace školní kuchyně na pátek 20.10.2017
Provoz školní kuchyně bude zítra t.j. pátek normálně v provozu, bude vařit za pomoci náhradního zdroje vody. Jídelníček platí jako čtvrtek. Ostatní opatření ohledně vody ve školní budově jsou stále platná, tzn. nepoužívat. Sledujte nejnovější informace vždy zde.   Milan Mužík, ředitel...

—————

Upozornění

Upozornění
  Na základě rozhodnutí KHS Zlín ze dne 17.10. 2017 nesplňuje voda v obecním vodovodu Nedašov, jenž zásobuje pitnou vodou Základní a Mateřskou školu Nedašov parametry pitné vody , proto vyhlašuji toto opatření : Nařizuji nepoužívat vodu v budově ZŠ a MŠ Nedašov k přímé konzumaci, přípravě...

—————

Valašská sportovní liga- malá kopaná

Valašská sportovní liga- malá kopaná
Valašská sportovní liga 2017 – 2018 pokračovala turnajem v minikopané,kterého se účastní žáci 2. stupně základních škol.Turnaj proběhl ve čtvrtek 12.10.2017 ve sportovním areálu Radostova v Luhačovicích.Hrálo se na umělém povrchu za příjemného slunečného počasí. Naši školu reprezentovali tito žáci...

—————

Vyúčtování hospodaření Klubu rodičů školního roku 2016/2017

Vyúčtování hospodaření Klubu rodičů školního roku 2016/2017
Vyúčtování  školního roku 2016/2017 Zůstatek...

—————

Valašská sportovní liga- Přespolní běh

Valašská sportovní liga- Přespolní běh
Valašská sportovní liga 2017 – 2018 pokračovala soutěží v přespolním běhu,  kterého se účastní žáci 2.stupně základních škol.Akci organizovala ZŠ Vlachovice  a uskutečnila se ve čtvrtek 5.10.2017 v areálu hřiště sboru dobrovolných hasičů ve Vrběticích. Naši školu reprezentovali tito...

—————

Informace pro žáky - výuka na hudební nástroje

Informace pro žáky - výuka na hudební nástroje
  Zájemci o výuku na hudební nástroje se mohou přihlásit u pana učitele Karla Chamaje v úterý nebo v pátek ve 14.30 hod. Výuka je možná na flétny, varhany, akordeon a žesťové nástroje. Věk dětí není omezen, je možná i příprava pro přijetí na pedagogické školy.  

—————

Valašská sportovní liga - Vybíjená

Valašská sportovní liga - Vybíjená
S novým školním rokem se rozběhla také VALAŠSKÁ SPORTOVNÍ LIGA. První letošní disciplínou byla vybíjená žáků 4. a 5. tříd. Soutěž se konala na venkovním hřišti s umělým povrchem na ZŠ Újezd. Počasí přálo a na dvou hřištích probíhaly nelítostné boje. Družstvo naší školy tvořili : Řeháková...

—————

Oznámení o udělení ředitelského volna

Oznámení o udělení ředitelského volna
Z provozně-technických důvodů uděluji na den 29.září 2017 tj.pátek ředitelské volno. Školní kuchyně bude rovněž uzavřena a jídlo budou mít strávníci na tento den automaticky odhlášeno. Pravidelné vyučování bude tedy pokračovat v pondělí 2.10.2017.

—————