Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

 

podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012, škola oznamuje přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání novým způsobem, a to zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v mateřské škole  a na webových stránkách školy.

 

Seznam je zveřejněn oběma způsoby, a to ode dneška 23. 5. do 6. 6. Tím bude splněna zákonná lhůta 15 dnů. V seznamu jsou děti uvedeny pod přiděleným registračním číslem přihlášky.

 

O přijetí Vašeho dítěte je v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

Můžete ale požádat o jeho vydání v kanceláři školy od 7:00 hodin do 14:30 hodin. Připomínáme, že při přijetí dětí se postupovalo podle Kritérií přijetí do mateřské školy, která jsou vyvěšena na internetových stránkách školy a ve vývěsce u vchodu do mateřské školy.

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy

 

Pořadové

číslo

Registrační kód

Výsledky zápisu

1.

MS2022/01

Nepřijat/a

2.

MS2022/02

Nepřijat/a

3.

MS2022/03

Přerušení správního řízení

4.

MS2022/04

Nepřijat/a

5.

MS2022/05

Přijat/a

6.

MS2022/06

Nepřijat/a

7.

MS2022/07

Nepřijat/a

8.

MS2022/08

Nepřijat/a

9.

MS2022/09

Přijat/a

10.

MS2022/10

Nepřijat/a

11.

MS2022/11

Nepřijat/a

12.

MS2022/12

Nepřijat/a

13.

MS2022/13

Přijat/a

14.

MS2022/14

Přijat/a

15.

MS2022/15

Nepřijat/a

16.

MS2022/16

Nepřijat/a

17.

MS2022/17

Přijat/a

18.

MS2022/18

Přijat/a

19.

MS2022/19

Nepřijat/a

20.

MS2022/20

Přijat/a

21.

MS2022/21

Přijat/a

22.

MS2022/22

Nepřijat/a

23.

MS2022/23

Nepřijat/a

24.

MS2022/24

Přijat/a

25.

MS2022/25

Nepřijat/a

26.

MS2022/26

Nepřijat/a

 

Upozornění pro zákonné zástupce přijatých dětí

 

Do konce měsíce června 2022 si vyzvedněte u zástupkyně ředitele školy , Mgr. Ludmily Souralové, popřípadě u administrativní pracovnice v kanceláři školy „Evidenční list dítěte“. 

Ten je nutno vyplněný a potvrzený od lékaře odevzdat při nástupu dítěte do mateřské školy.