Evidenční list dítěte

28.08.2018 13:07

Upozornění pro rodiče nově nastupujících dětí:

V den nástupu dítěte do mateřské školy je nutno odevzdat Evidenční list pro dítě v mateřské škole, kde je nezbytné vyjádření lékaře, které nesmí být starší 7 dnů. Bez tohoto není možné dítě do zařízení přijmout.

Evidenčníé list si rodiče měli vyzvednout do konce měsíce června 2018, popřípadě v přípravném týdnu od 28.-31.8.2018.

Mgr.Ludmila Souralová, zástupkyně ředitele školy

—————

Zpět