Informace pro rodiče - školní rok 2014/2015

30.07.2014 20:55

Provoz Mateřské školy Nedašov je od 6.30 do 15.00 hodin. Rodiče přivádějí své dítě do 8.30 hodin a předávají je ve třídě učitelce. Po dohodě lze dítě přivést do MŠ i v 9.45 hodin. Do doby předání odpovídají za dítě rodiče!

Odpoledne si pro děti přicházejí osobně a to od 14.15 do 15.00 hodin. Po dohodě již ve 14,00 hodin bez odebrání odpolední svačinky. Pokud dítě navštíví MŠ pouze dopoledne, rodiče přicházejí v  době od 12.00 do 12.15 hodin. Jiné možnosti vyzvedávání dítěte z MŠ lze dohodnout na základě písemné dohody s rodiči.

(Při výjimečné situaci po ústní domluvě).

 

   Rodiče hlásí každou změnu zdravotního stavu dítěte ráno při předání dítěte učitelce. Po nemoci svého dítěte odpovídají za to, že přivedou do kolektivu své dítě zdravé. Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění je povinností rodičů neprodleně informovat učitelky školy a zástupkyni ředitele školy, která ihned zahájí v zařízení hygienická opatření.

 

     Rodiče omluví den předem známou nepřítomnost dítěte v MŠ. Není-li nepřítomnost dítěte známa předem, omluví dítě v MŠ do 7.30 hodin osobně nebo telefonicky na tel.čísle739 969 593 ( mateřská škola ) 577 335 332 ( školní jídelna ).

 

 

I v letošním školním roce vychází naše výchovně-vzdělávací práce ze Školního vzdělávacího programu MŠ Nedašov, který je k nahlédnutí na nástěnce v mateřské škole.

 

 

—————

Zpět