Plán akcí v mateřské škole na školní rok 2014/2015

10.09.2014 11:48

Plán akcí v mateřské škole na školní rok 2014/2015

 

 

Podzim:

Maňásková představení

Výroba ozdobných dýní

Pouštění draků

Ekologické vycházky

Podzimní tvoření z lesních a zahradních plodů

Výroba podzimního stromu

Prodejní nabídka knih

Pohádkové čtení ve spolupráci se žáky ZŠ – celoročně

Výtvarné soutěže - celoročně

 

Zima:

Návštěva vánočního betlému v Horním Lidči

Nácvik na Vánoční vystoupení pro veřejnost

Mikulášská nadílka pro děti MŠ

Předvánoční posezení s rodiči spojené s výrobou vánočních dárečků

Vánoční nadílka pro děti MŠ

Zimní hry a tvoření ze sněhu

Masopustní karneval

Maňásková a divadelní představení

Výroba zimního stromu

Vyrábění z keramiky

 

Jaro:

Malování velikonočních vajíček

Mámo, táto, jdeme na to  - pečení velikonočních perníčků s rodiči

Maňásková a divadelní představení

Prodejní nabídka knih

Vítání jara

Hry s dopravní tematikou

Ekologický program ke Dni Země

Fotografování dětí

Výroba dárků pro maminky

Nácvik pásma ke Dni matek v MŠ a pro veřejnost

Prodejní akce dřevěných hraček

Divadelní představení ZŠ pro MŠ

Stavění máje ve spolupráci se žáky ZŠ

 

Léto:

Zábavné dopoledne ve spolupráci s Klubem důchodců Nedašov

Dětský den v MŠ – soutěže a zmrzlinové posezení

Maňáskové představení

Návštěva prvních tříd ZŠ

Školní výlet dětí a rodičů

Celodenní výlet pro děti

Loučení s MŠ – těšíme se na prázdniny

Sportovní den rodičů s dětmi a táborovým ohněm

V průběhu školního roku probíhají i akce neplánované, jako např. filmová představení, výchovné koncerty, informativní schůzky.

—————

Zpět