Podmínky pro podávání žádostí

13.03.2016 19:14

Základní škola a Mateřská škola Nedašov

příspěvková organizace

763 32   Nedašov 294, IČO : 70942846

tel.: 577335334,   577335417 ,577310496    e-mail: zsnedasov@seznam.cz          www.zsnedasov.cz

 

 

 

 

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nedašov, příspěvková organizace stanovuje v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

Místo podávání žádost: Základní škola a Mateřská škola Nedašov, příspěvková   

                                       organizace ( kancelář zástupkyně ředitele)

 

 

Termín pro podávání žádostí:      21.března  2016       od 8,00 hodin

 

Termín ukončení zápisu:           21.března   2016       ve 14,30 hodin

 

Termín přebírání kompletně vyplněné přihlášky včetně lékařského potvrzení:   21.března 2016 od 8,00 do 14,30 hodin.                                                                                                                          

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení: do 1. dubna 2016

 

K zápisu si přineste: průkaz totožnosti

                                  rodný list dítěte

                                 potvrzení o očkování dítěte

Tiskopisy k přijímacímu řízení Vám budou poskytnuty během zápisu dne 21. března 2016, nebo si je můžete stáhnout na www.zsnedasov.cz  a přinést sebou již vyplněné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3-6.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčními čísly přihlášek nejpozději v  pátek 1. dubna 2016 a to jak na vstupních dveřích budovy MŠ, tak i na www.zsnedasov.cz

Výdej tiskopisu rozhodnutí o nepřijetí bude předán zákonným zástupcům dne  1. dubna 2016.

 

Upozorňujeme rodiče, že pokud bude během zápisu naplněna kapacita mateřské školy, nebude možno zapsat a přijmout dítě později.

—————

Zpět