Režim dne školní rok 2013/2014

22.04.2013 10:11

 

 

Režim dne

 

 

6:30-8:30       hygiena, pohybové aktivity, příprava na svačinu

8:30-9:00       dopolední svačina

9:00-9:45       řízená činnost

9:45-10:00     hygiena, příprava na pobyt venku

10:10-11:15   pobyt venku – zahrada MŠ, okolí MŠ

11:15-11:30   úklid hraček, návrat do MŠ, hygiena, příprava na oběd

13:30-12:00   oběd

                     odchody dětí

12:00-14:00   polední klid, čtená pohádka, odpočinek, relaxace

14:00-14:15   úklid lůžka, hygiena, příprava na odpolední svačinu

14:14-14:30   osobní hygiena, odpolední svačinka

14:30-15:00  odchody dětí, pokračování v započatých didakticky cílených činnostech, 

                      činnosti dle zájmu dětí

 

 

 

Po domluvě s učitelkou je možný příchod i odchod v jinou než stanovenou dobu. Časový harmonogram není striktně daný, ale dle příležitosti či počasí jej lze změnit. Hlavní řízená činnost tak může probíhat na zahradě, na verandě pod střechou či mimo prostoru MŠ, je – li v plánu např. vycházka či výlet do blízkého okolí.

 

Dopoledne

Volné hry dětí, individuální péče – logopedická cvičení, rozvoj jemné motoriky, rozcvička, motivovaná relaxace, hlavní řízená činnost na konkrétní téma dle ročního plánu. Pobyt venku na školní zahradě nebo procházka do blízkého okolí.

 

Odpoledne

Odpočinek, svačina, řízená činnost a volné hry dětí podle jejich zájmu.
Dodržujeme pravidelný denní režim, který je však natolik flexibilní, že umožňuje přizpůsobit činnosti dětí v průběhu dne jejich potřebám a aktuální situaci. Každý den je na programu pobyt venku.

 

 

 

—————

Zpět