8.6. nastupují žáci II. stupně

8.6. nastupují žáci II. stupně

Od 8.6. mohou nastoupit do školy žáci II. stupně, výuka - konzultační skupiny budou Po-Čt , 2 x týdně. Škola se pro tyto žáky otevírá v 9.25 h, práce ve skupinách se začátkem zvonění je od  9.35 h.  Ukončení ve  12 hodin.  Nadále platí hygienická opatření dle aktualizovaného metodického pokynu k 27.5.2020 viz příloha. Žáci se mohou přihlásit na oběd, termín byl do středy 3.6.2020, systém je zatím ještě otevřený, učiňte tak co nejdříve.  Nutností je přinést  první den podepsané " Čestné prohlášení" . K výuce se mohou nově přihlásit i žáci 1. stupně,  pokud ve třídě nepřesáhne počet 15. 

Mgr. MIlan Mužík, ředitel školy 

ochrana_zdravi_zs_aktualizace.pdf (1059824)