Distanční výuka od 2.listopadu

Distanční výuka od 2.listopadu

Milí žáci a rodiče, věřil jsem, že po podzimních prázdninách nastoupí některé třídy opět do školy.
Vzhledem ke složité situaci, vyvolané onemocněním Covid, se tak nestane.
Vaše výuka bude i nadále probíhat distančně prostřednictvím aplikace Škola Online, na které jste zvyklí již z období před podzimními prázdninami. Připomínám, že distanční výuka je pro vás povinná.

Dálková výuka prostřednictvím aplikace Skype nebo Google Meet bude pokračovat individiduálně tak jak vás budou informovat jednotliví učitelé. Budeme se potkávat na chatu nebo přímo na videohodinách, jak jste zvyklí. Postupně přejdeme na společnou aplikaci Microsoft Teams. Zpočátku se  nemusí vše podařit, budeme to společně zkoušet. Budeme k sobě vzájemně ohleduplní a nápomocní. O tomto způsobu budete v nejbližší době informováni. 

Moc Vás všechny zdravím a věřím, že se postupně uvidíme ve školních lavicích.

Milan Mužík, ředitel školy