Exkurze žáků 4. ročníku

Exkurze žáků 4. ročníku

 

V pátek 26.4. 2019 se žáci 4. A zúčastnili výukového programu „Živá a mrtvá voda“. Exkurze probíhala v příjemném prostředí zahrady Vzdělávacího centra Veronica v Hostětíně. Největším zážitkem pro žáky byl praktický program. Objevovali jsme tajemství místního potůčku protékajícího zahradou a lovili zajímavé živočichy. Navštívili jsme též kořenovou čistírnu odpadních vod a seznámili se principy jejího fungování. Akce se velmi vydařila a společně jsme si užili krásný jarní den.

Mgr. Marie Fojtíková