Harmonogram přechodu na provoz školy v době COVIDU

Harmonogram přechodu na provoz školy v době COVIDU

11. 5. 2020

Dobrovolná účast žáků 9. ročníku na přípravě na přijímací zkoušky. Bude probíhat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu, po dvou hodinách jazyka českého a matematiky.  Od 9 - 11.15 hodin. Žáci se budou připravovat na přijímací zkoušky a to v kmenové učebně nebo učebně fyziky a chemie.  Mohou se přihlásit do školní jídelny.  Zájem o vzdělávání byl zjištěn v počtu 12. 

11. 5. 2020

Zahajuje provoz mateřská škola.  Pro děti bude zajištěna celodenní strava.  V době nouzového stavu bude MŠ otevřena pouze pro děti  zaměstnaných rodičů.

25. 5. 2020

Zahajuje škola provoz  na 1. stupni, tedy 1. až 5. ročník. Účast ve škole je dobrovolná a rozhodují o ní rodiče dítěte. Zájem o výuku ve škole bude zjišťován prostřednictvím třídních učitelů  jednotlivých ročníků.  Závazně je pak rodiče musí přihlásit prostřednictvím " Čestného prohlášení " viz příloha a to nejpozději do 18.5. odevzdáním prohlášení do schránky před školou.  Školní jídelna bude v provozu bez omezení. Z žáků jednotlivých ročníků budou vytvořeny pracovní skupiny do 12 dětí z prostorových důvodů. Pro žáky 1. stupně  je škola schopna zajistit odpolední družinu tak, aby nedošlo k mísení skupin. Na základě nařízení MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“ nebude otevřena ranní družina.   

Čestné prohlášení

 příloha_čestné_prohlášení (1).pdf (352584)

                                                                                   

                   Mgr. Milan Mužík  , ředitel školy