Informace k nařízení vlády č. 211

Informace k nařízení vlády č. 211

 Od pondělí t.j. 16.3.2020 ruším připravu a výdej jídel pro cizí strávníky docházejících do školní jídelny nebo připravu jídel do přinesených nádob. 

Výše uvedená část vyplývá z Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření.   

Mateřská škola zůstává zatím pro děti i nadále v provozu, vyjma dětí rodičů, kteří jsou doma. 

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy