Informace k organizaci ukončení školního roku 2019/2020.

Informace k organizaci ukončení školního roku 2019/2020.

 

Žákům 1.stupně bude vysvědčení vydáno v úterý 30.6.  v 7.35 hod. ve třídě a poté odejdou domů. Družina ani oběd už zajištěn nebude. Žáci si současně odnesou všechny věci ze šatny a ze třídy / cvičební úbory, přezůvky apod. /

Žákům 2.stupně  6.-8. ročníku bude vysvědčení vydáno už  v pondělí  29.6.2020 v 7.35 hod třídními učiteli. Po vydání  vysvědčení žáci odchází domů. Obědy na pondělí 29.6 ani  úterý 30.6. už nebudou zajištěny.  Žáci si současně odnesou všechny věci ze šatny a ze třídy / cvičební úbory, přezůvky apod. 

Žáci 9.ročníku obdrží vysvědčení v pondělí 29.6. od 12.00 hodin. V tento den vrátí stravovací čip a bude jim vrácen přeplatek za obědy.

Rodiče žáků, kteří se i nadále vzdělávají distanční formou, zváží, jakým způsobem si jejich dítě vysvědčení vyzvedne. Toto oznámí třídnímu učiteli, žáci mohou samozřejmě přijít  i s ostatními spolužáky. 

 

Milan Mužík, ředitel školy