Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Všechny ročníky začínají ve středu 1. září 2021 v 8.00 hodin. Tento den budou mít pouze jednu vyučovací hodinu s třídním učitelem  do cca 9 hodin, ve které proběhne také povinné testování. Žáci poté obdrží organizační informace pro následující dny. Všichni žáci si přinesou přezůvky a prvňáčci i aktovku. Žáci budou informováni o přidělení třídních učitelů a dalších vyučujících v jednotlivých předmětech.

Prvňáčky může do třídy doprovodit max. 1 dospělá osoba na žáka. Žáci  musí mít roušku při pohybu po chodbě školy, ve třídě po usednutí mohou roušku odložit. Doprovázející osoba  musí  mít respirátor po celou dobu pobytu v budově školy.  Na prvňáčky budou čekat  učitelky ve třídách na pavilonu B.

Antigenní testování u prvňáčků proběhne první den v průběhu nebo na konci seznamovací a informační hodiny.

 Žáci vyšších ročníků (2. - 9.) vstupují do budovy samostatně, jsou-li mladší 15 let stačí mít roušku. Prosíme rodiče žáků vyšších ročníků, aby do budovy pokud možno nevstupovali, jen v případě že budou nápomocni při testování svého dítěte.

 Rodiče, kteří chtějí testovat své děti vlastními testy, které jsou na seznamu schválených testů, provedou testování ráno ve školní jídelně za přítomnosti pedagoga. Ostatní se mohou testovat vlastními testy sami společně ve třídě.

 Školní jídelna bude pro všechny žáky v provozu až od čtvrtka 2. 9. 2021. Taktéž provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2021 i ranní provoz. 1. září si zájemci vyzvedněte ve školní družině přihlášku.

Všichni žáci se budou testovat antigenními testy ještě 6. a 9. září a budeme doufat, že tím to skončí.

Testovat se nemusí ti žáci, kteří jsou očkováni a od druhé dávky uplynulo 14 dnů nebo ti, kteří onemocnění Covid prodělali a jsou ve 180- ti denní ochranné lhůtě, žáci toto musí doložit třídnímu učiteli. Povinnost testování se nevztahuje ani na ty žáky, kteří předloží platný negativní test, provedený ve zdravotnickém zařízení (PCR test 7 dnů od provedení, ATG test 3 dny od provedení). Totéž platí pro zaměstnance školy.

Ve společných prostorách školy budeme všichni nosit roušky a respirátory, ve třídách nikoli.

Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování, je žák povinen mít nasazenu ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tedy i ve třídě.

Pokud dojde k odmítnutí testování i nošení roušky či respirátoru, nemůže se žák účastnit prezenční výuky, škola pak není povinna vzdělávat  žáka distančně.

Upozorňuji rodiče, že pokud se vracejí z dovolené s dětmi z rizikových zemí, je povinnost se nechat otestovat ATG nebo PCR testem a toto ve škole doložit.

Všem žákům, rodičům i pedagogům děkuji za pochopení a vstřícnost a přeji úspěšný start do nového školního roku.

 

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy