Nástup žáků 1. stupně do školy

Nástup žáků 1. stupně do školy

Škola se otevírá v 7.15 hodin . Výuka bude probíhat od 7,35 do 11,15 hodin.  Žáci se budou od hlavního vchodu pod vedením vyučujících plynule přesunovat do tříd. Dle počtu přihlášených dětí je vytvořeno 10 skupin. 2. a 5. třída jsou děleny na 2 skupiny. Žáci musí mít po dobu pobytu ve škole k dispozici 2 roušky a sáček na umístění roušky.

Počty žáků, vyučující a rozvrh hodin na pondělí.

 


1.A - 11 žáků , Ivana Tkadlecová / rozvrh pondělí  - ČJ, ČJ, M, Prv

1.B - 11 žáků, Marta Ambrůzová / rozvrh pondělí  - Č, M, ČJ, PRV

2.A  - 8 žáků , Romana Vítková / rozvrh pondělí  - ČJ, M, ČJ, M

2.B - 8 žáků, Magdalena Naňáková / rozvrh pondělí  -ČJ, M, ČJ, M

3.A - 11 žáků , Alena Vaňková, / rozvrh pondělí - ČJ, M, PRV, ČJ

3.B - 11 žáků ,Eva Vošáhlíková, / rozvrh pondělí - ČJ, M, AJ, ČJ-Čt

4. A - 13 žáků, Jitka Mužíková / rozvrh pondělí - ČJ, M, ČJ, VV

4.B - 14 žáků, Jana Šenkeříková / rozvrh pondělí - ČJ, M, ČJ, M

5.A- 12 žáků,Marie Fojtíková / rozvrh pondělí - ČJ, M, AJ, VV

5.B - 9. žáků, Marta Čundrlová / rozvrh pondělí - ČJ, M, AJ, VV

 

Na další dny obdrží žáci rozvrh v pondělí ve škole 

Seznamy dělených tříd : 

 seznam žáků 5.A,B.docx (10950)


Seznam žáků II.A-II.B.doc (29696)

 

Výuka se bude konat dle upraveného rozvrhu v předmětech, ve kterých probíhá distanční výuka. V případě nepřítomnosti žáka žádáme o jeho omluvení.
Po skončení dopoledních aktivit budou žáci po skupinkách odcházet v průběhu 4 vyučovací hodiny  na oběd.

Školní družina bude v provozu pro žáky od 11.15  do 15 hodin ve třech skupinách po 3-4 žácích.

 

Milan Mužík, ředitel školy