Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Příprava bude probíhat v době 9,00 - 11,15 hodin. bude se jednat o výuku matematiky a českého jazyka v počtu do 15 žáků.  Potřebné pomůcky s sebou. V tyto dny mohou žáci obědvat ve školní jídelně. Nutno se přihlásit. Distanční výuka bude probíhat stejným způsobem i nadále.
Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o docházku do školy, aby si VYTISKLI, PODEPSALI A ODEVZDALI do schránky umístěné u hlavního vchodu do školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ nejpozději do 7. 5. 2020). Tiskopis je součástí této zprávy nebo si jej můžete vytištěný vyzvednout ve schránce před školou.  Bez tohoto dokumentu nemůžeme žáky do školy přijmout. Škola zajistí dodržování všech platných aktuálních hygienických nařízení. Každý žák bude mít s sebou roušku.

Mgr. Milan Mužík, ředitel školy 

příloha_čestné_prohlášení (1).pdf (352584)