Připravujeme....

Připravujeme....

9.4. Pedagogická rada a rodičovské schůzky 

9.4. MŠ - Velikonoční tvoření s rodiči

10.4. Okresní kolo BIO olympiády

12.4. Přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo, 15.4. - 2 kolo

17.4. Den Země ve škole 

18.4. -22.4. Velikonoční prázdniny

24.4. Valašská sportovní liga, kopaná 1.-3. třída McDonald CUP Štítná 

25.4. Valašská sportovní liga, kopaná, 4.-5. ročník, McDonald CUP Nedašov 

25.4. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

26.4. Soutěž Voda v krajině - Evicentrum Vysoké Pole - výukový program - Živá a mrtvá voda - Hostětín

Průběžně v dubnu probíhá ve škole Pythagoriáda

Probíhá nácvik na Školní akademii, která se uskuteční 23. května v kulturním domě v Nedašově